Kategorier
Uncategorized

DITT ARKIV DIGITALT UTEN INVESTERING – NÅ!

DITT ARKIV DIGITALT UTEN INVESTERING – NÅ!

Dagens unike situasjon i samfunnet kan gi noen bedrifter dårlig tilgang til viktig fysisk arkivmateriell de trenger i den daglige driften, som HR-arkiver, kontrakter, tekniske tegninger etc. Vi ønsker å bidra med det vi kan best for å sikre at bedrifter kommer seg best mulig gjennom denne utfordrende tiden.

iO Data tilbyr derfor følgende tjenester for kritisk arkivmateriell:
 1. Vi befarer og henter arkivet gratis, du trenger ikke å gjøre noe annet enn å gi oss tilgang.
 2. Gratis lagring hos oss første 3 mnd.
 3. Gratis online søke- og bestillingsverktøy som gir deg digital tilgang til alle dine data.
 4. Skanning ved behov med garantert leveringstid digitalt.
Skanning ved behov med garantert leveringstid digitalt. Ta kontakt for et uforpliktende telefonmøte i dag. Om ønskelig utfører vi digital befaring ved bruk av video som et ledd i å begrense spredning av virus.

iO Data er eksperter på fysisk og digital arkivering samt digitalisering. Våre ansatte må fremlegge utvidet politiattest for å jobbe med våre kunders arkiver og våre prosedyrer styres av vårt ISO 9001:2015 kvalitetssystem.

Kategorier
Uncategorized

Den nye sikkerhetsloven

DEN NYE SIKKERHETSLOVEN

Ved årsskiftet trådte ny lov i kraft som skal sikre at landet fungerer også i en krise. Loven viderefører dagens regler, som var mer fokusert på fysisk sikring, men har nå mer funksjonelle krav og går ikke i detalj om konkrete tiltak. Altså betydelig mer dynamisk og gir mulighet for mer fleksibilitet.

Ny lov er mer tilpasset dagens situasjon og sikkerhet rundt elektroniske informasjonsobjekter, og tar høyde for teknologisk utvikling. Overordnede krav er detaljert i forskrifter, med ytterligere detaljer gjennom veiledninger.

Den introduserer begrepet «forsvarlig sikkerhetsnivå» som kan føre til usikkerhet, men dette vil defineres over tid gjennom praksis. Vi må forberede oss på flere og mer avanserte forsøk på å (for eksempel) kompromittere kritiske samfunnsfunksjoner, manipulering av oljeproduksjonen og snoking i sensitiv informasjon.

Mindre bedrifter har 35% høyere risiko for datainnbrudd enn store. I en økt digitalt sammenkoblet verden med økt privatisering og flere datasystemer som snakker sammen har hver og en et eget samfunnsansvar. Samfunnet er en lenke av individer og virksomheter der det svakeste ledd er en trussel mot alle. Alle må derfor gjøre det de kan for å sikre seg mot angrep og private virksomheter bør derfor også vurdere hvilken påvirkning loven og det endrende trusselbildet kan ha for dem.

Alle bør ha et styringssystem for sikkerhet. Ny lov betyr ikke at man må begynne med blanke ark, men bygge på det man allerede har. Kravet er at alle sikrer at de har et forsvarlig sikkerhetsnivå. Dette kan oppnås gjennom en kombinasjon av menneskelige, elektroniske, fysiske og organisatoriske tiltak. Ta derfor utgangspunkt i eksisterende styringssystem for kvalitetssikring, HMS, personvernforordningen og annet regelverk.

Loven utvider også styret og daglig leders ansvar. Ansvaret for sikkerhet må inn i styrerommet og kan ikke bare overlates til IT-avdelingen. Et første råd er å følge NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet:

Identifisere og kartlegge Beskytte Opprettholde og oppdage Håndtere og gjennopretteAv Andreas Heldal-Lund CEO, iO Data AS Mobile: (+47) 90 04 32 99 Email: andreas@io-data.no

Kilder:
Sikkerhetsloven: https://goo.gl/fJ5rL5
NSM «Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet»: https://goo.gl/8AjU6X

Kategorier
Uncategorized

MEET US AT NOSP EVENT IN STAVANGER

iO Data will present at NOSP in Stavanger January 17 2019 in Stavanger, titled “All physical and digital data accessible in one GIS archive solution”. Please spread the word and bring a colleague to join us for some socializing, pizza and interesting discussions! Free admittance and no registration required.

Kategorier
Uncategorized

COMPLETE PHYSICAL AND DIGITAL DATA INTEGRATION

PHYSICAL AND DIGITAL DATA INTEGRATION

COMPLETE PHYSICAL AND DIGITAL DATA INTEGRATION

OKEA and Cegal have selected iO Data as their trusted partner for physical storage of data related to the fields and licenses in OKEA’s portfolio.

In addition, the indexed physical data and the digital data provided by Cegal will be available for OKEA’s end users in iO Surface and iO Archive accessed via Cegal’s Cloud Portal.

iO Data is responsible for secure storage of the physical assets related to the Draugen field, operated by OKEA. This includes seismic and well data on tapes, reports, original logs, core samples, frozen cores, pictures, videos and so on.

These data will be indexed into the new Records Management tool iO Archive where it is searchable, traceable and ready to be ordered. iO Surface will be used as a map-based front-end application to allocate all data. It will contain seismic data, well data, cores (including pictures of the cores), fluid samples, logs, reports, subsea and topside inspection videos from ROV’s and drones. The videos can be displayed directly in the map viewer. Furthermore, iO Surface will show the NPD and DISKOS data as separate layers in the front-end. Seismic data and other digital data provided by Cegal will be included and are searchable.

This means that the user will have all data from all sources available through one map interface, use predefined or customized filters and find information about where the data is stored. For the subsurface personnel, this represents an improved and efficient way of working with complex data, without having to search through several interfaces and different locations.

iO Data software will be fully integrated with GeoCloud, Cegal’s cloud solution for E&P. GeoCloud delivers high-performance IT systems and software solutions for advanced geoscience applications and data. Both iO Data applications will be available from Cegal’s Cloud Portal.

In addition to indexing, the capture of physical data is done using pictures. This puts OKEA in a unique and favorable position, being prepared for AI and Machine Learning on all their physical assets.

With the current focus on digitalization, we are pleased that OKEA and Cegal acknowledge the potential in iO Data and their application integration to GeoCloud and chose iO Data as a trusted partner on this digital journey. We are pleased to be working together to present this state-of-the-art database taking advantage of the current digital benefits and those to come.

Cegal will be presenting this solution to the industry on the DigEx Conference in Oslo, 31st of January 2019

Kategorier
Uncategorized

THE IMPORTANCE OF TRAINING YOUR STAFF

THE IMPORTANCE OF TRAINING YOUR STAFF

HOW CAN TRAINING OF EMPLOYEES IN THE AREA OF RECORDS MANAGEMENT SAVE YOUR COMPANY’S REPUTATION?

In 2016 I made a quite intensive study into this topic as part of my MSc in Records & Information Management. Reading through my papers again I clearly see that my findings are still relevant today.

There are still companies neglecting the training of employees in the area of Records Management. Few companies have a strategic plan when it comes to training. Risk analysis in the field of Records Management turns out to be performed on a limited level across organizations.

Escalating risks of events creating a loss of data, legal fines, loss of shareholder confidence, damaging publicity, rising costs, and lost productivity are only some of the concerns and threats out there. In today’s heavily regulated business environment, organizations must start to proactively provide training for their employees to avoid all these concerns and pitfalls we have today.

Companies should be concerned about legal and regulatory obligations, to be able to meet these and safeguard against potential breaches against corporate security. A Program for training of employees in both new and updated procedures, laws and regulations and best practices related to Records Management must be made, and regularly carried out. Laws and legislation are changing in a rapid phase, and new ways of doing things are adopted, and the risks by not perform training or risk analysis increases.

To be prepared and to continuously improve skills are vital if you want your company and employees to be one step ahead. Know the laws and regulations in your environment, be an excellent example for other companies and be productive and precise in what you do is essential. This is an effective way of working and brings significant benefits to your business.

I know that these are topics discussed in many companies these days and I hope that their strategies will be put to life!

Tore Joa, VP Sales @iO Data MsC Records & Information Management

Kategorier
Uncategorized

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

iO Data AS har ansatt en av AS3 Employment Sandnes sine kandidater og vært en viktig bidragsyter til samfunnsoppgaven om et inkluderende arbeidsliv. Vi takker for muligheten dere ga vår kandidat, og ser fram til videre samarbeid. På bildet CEO Andreas Heldal-Lund og Sales Manger Tore Joa

Kategorier
Uncategorized

HVA ER DET DIGITALE TRUSSELBILDET I DAG?

Digitale trusselbildet

HVA ER DET DIGITALE TRUSSELBILDET I DAG?

Alle ansatte i iO Data gjennomgår i disse dager Norsk Sikkerhetsråd (NSR.no) sitt kurs i digital sikkerhet som er basert på PST sin trusselvurdering for 2019.

Tema er blant annet det komplekse trusselbildet vi må forholde oss til i dag, eksempelvis «Hybride Trusler».

Hybride trusler kan være:

 • falske nyheter
 • jamming av GPS-signaler
 • cyberangrep av ulike slag
 • spionasje og innsidere

  De kan opptre samtidig, sekvensielt, alene, eller i kombinasjon med andre trusler. Høres det forvirrende ut? Det å skape forvirring kan faktisk være et mål i seg selv.

  Vi mennesker har alltid brukt nyvinninger til å skaffe oss et overtak over «de andre». I dag har vi så avansert teknologi - tenk bare på kunstig intelligens - at blodige slag (heldigvis) blir stadig sjeldnere i maktkampen.

  Samtidig er «fredstid» et relativt begrep. Aktørene bak hybride trusler har gjerne et større mål om å destabilisere eller påvirke:
 • manipulere valg
 • splitte opinion
 • utnytte sårbarheter i samfunn eller bedrifter
 • innhente informasjon (etterretning) påvirke økonomi

  Nordområdene og olje- og gassvirksomheten er to viktige faktorer som gjør Norge som nasjon - og norske næringslivsaktører - til interessante mål.

  Ifølge PSTs trusselvurdering vil det blir mer rekruttering av hemmelige kilder, fortsatt bruk av nettverksoperasjoner og flere forsøk på å påvirke aktører innen forsvar, beredskap og forvaltning.

  I dagens samfunn henger alt sammen med alt. Vi kan dessverre bare anta at et angrep bare rammer «de andre».

  Det å sikre selskapenes informasjon på korrekt måte er viktig, ikke minst med tanke på industrispionasje og for å sørge for at informasjon ikke havner på avveie eller i gale hender. Å sørge for at du opererer i henhold til de anbefalinger, retningslinjer og lover som til enhver tid er gjeldende er viktig for alle bedrifter i dag.

  Du kan lese PST sin trusselvurdering her!

  Ønsker du en gjennomgang av din bedrift og hvordan du forvalter og sikrer din informasjon? Ta kontakt med iO Data for en uforpliktende prat.