Velkommen til vår nye Operational and Archive Specialist, Max!

Innlegg: Velkommen til vår nye Operational and Archive Specialist, Max!

dots

Max Davison, Operational and Archive Specialist

Max is our Operations and Archive Specialist at iO Data. He is responsible for secure and accurate handling of orders coming in and out, management of our physical archive and a contact point for client requests. Max has 6 years of operational experience from varying industries including oil and gas, food supply and the military. Max has also acquired a BSc. In Geography from the University of Portsmouth.

Max er vår nye Operational and Archive Specialist. Han har ansvaret for sikker og nøyaktig behandling av data som går ut og inn til våre kunder. I tillegg til å ha ansvaret for vårt fysiske arkiv og være kontaktpunkt for våre kunder. Max har 6 år med operasjonell erfaring i bransjer som olje og gass, matlogistikk og forsvaret. Han har en Bachelor i geografi 

Vi er alltid på jakt etter kloke hoder som ønsker å jobbe i et høykompetent miljø. Dersom du i tillegg vil bruke kunnskapen din til å bidra til at store og små bedrifter er bedre rustet til å møte fremtiden, er vi alltid klare for å ta en prat!