Bygg ditt eget økosystem for eksisterende og fremtidig databehandling

Å kvitte seg med teknisk gjeld ble plutselig enkelt

Få oversikt og kontroll med en gang.
Digitaliser eller konverter når det trengs.

iO Data og Sopra Steria i samarbeid

iO Data og Sopra Steria har forent krefter for å revolusjonere arbeidsmetoder og redusere kostnader hos Sopra Sterias kunder.

Sopra_Steria_logo.svg

Winner of ConocoPhillips 2022 supplier recognition award program

iO Data claims a top spot on ConocoPhillips' "Doing business better" program for 2022. We're proud and grateful for this recognition from our partner

conocophillips

iO Data has received Gaselle-status for our rapid and healthy growth the last few years!

Gaselle is an award that recognizes and highlights companies that has achieved rapid growth for the last 4 years, while at the same time sustaning a healthy economy.

Gaselle 2022 badge

[..] mens vi samtidig kan kutte kostnader og jobbe mer effektivt er midt i blinken

[..] iO Data er et naturlig valg [..]

[..] iO-Data sin plattform forsterker OKEA sin evne til å ta eierskap i egne data og gjøre de lett tilgjengelig både internt og eksternt." [..]

[..] og spare oss både tid og krefter slik at vi kunne fokusere på å levere på det vi skal. Helt supert!

Vi leverer oversikt, kontroll og tilgang, - med en gang.
Uten at du må investere i et omfattende og risikofylt digitaliseringsprosjekt, som kanskje leverer resultater en gang i fremtiden

Dokumenter, rapporter, prøver og data hoper seg opp:

Ikke bli sittende fast i fortiden

Fremtiden er digital og løsningene er allerede her: iO Data hjelper en hvilken som helst bedrift å ta kontroll over informasjonen de har samlet opp gjennom årene,- lett tilgjengelig i et enkelt søk, hvor og når som helst.

Vi har alt av kunnskap, erfaring og utstyr som behøves for å få kontroll på og sikkert lagre fysiske og digitale objekter, filer, prøver, dokumenter, bilder, video og alle tenkelige typer informasjon og data.

Det unike..

..med vår teknologi og fremgangsmåte er at du har hele ditt arkiv tilgjengelig i et enkelt google søk fra første dag, uten at noe er digitalisert enda. Vi digitaliserer og leverer data kun når du trenger den. Slik kutter du kostnader, og gjør samhandlingen mellom gamle og nye systemer og rutiner sømløse.

Samle alt i et enkelt søk - lagret tryggere og rimeligere en noe annet sted.

Fysiske objekter, prøver osv.

Dokumentasjon: rapporter, avtaler, transaksjoner,
HR-arkiver, annen data i "papirformat"
populær

Data fra eksisterende skyløsninger og andre digitale platformer

Historiske data i flere formater-, lagrings- og tilgangsløsninger

Spesial data med krav til lagringsmiljø. f.eks kjøling, luftfukt, etc.

Data på egne dedikerte servere

Data på gamle hardisker, floppydisker, servere osv

Video og bilde databaser

Sikker lagring

I våre lokaler finner vi allerede alt fra steinprøver for oljeselskaper til store papirtunge arkiver.

Betongbygget sørger for god sikring, og har alarmer og detektorer med direkte tilknytning til brannvesen og vaktselskap - samt adgangskontroll, og kontroll av blant annet temperatur og luftfuktighet. Alle som jobber hos oss har vist uttømmende vandelsattestfor å sikre at dine materialer og data med sensitive opplysninger er i trygge hender.

Trygg behandling

Vi hjelper din bedrift å ta kontroll på, ta vare på, og ikke minst å kvitte seg med informasjon som ikke lenger er relevant, eller i det hele tatt lov til, å ta vare på.

Vi sikrer at lover og regler tas på alvor, og med oss får dere rådgivning i forhold til de lovverkene som gjelder for informasjonslagring med på kjøpet. Nye lover, blant andre GDPR, har pålagt bedrifter å slette mye informasjon som ligger lagret i gamle arkiver. Med oss blir dette tatt hensyn til i digitaliseringsprosessen, og sørger for trygg og miljøvennlig destruksjon av dokumenter med informasjon som det ikke lenger er nødvendig eller lov å lagre.

Praktisk, trygt & effektivt.

I våre lokaler har du mulighet til å sette igjen ditt eget eller få tilgang til utstyr og teknologi som gjør at prosessen med å hente analyser eller andre data krever minst mulig tid, kapital og ressurser fra deg. Du trenger ikke lengre bruke plass internt eller leie lab et annet sted, eller bruke tid på å oppsøke rett teknologi: Hos oss har du alt på en plass.

Kraftig reduksjon i plass og ressurser for å drive bedre enn du gjør i dag

Mer transparent & oversiktelig informasjonsflyt

Mer effektiv arbeidsplass

Det beste for oss er at vi kan digitalisere ved behov,- Vi har store datamengder som brukes sjeldent, men når vi trenger det,- må vi ha det raskt! At iO Data kunne løse dette for oss, mens vi samtidig kan kutte kostnader og jobbe mer effektivt er midt i blinken
Jon Magnar Nesvik
Data management expert
OMV
For oss var forutsigbare kostnader et svært viktig element på vegne av kundene våre. iO Data er ett naturlig valg ettersom løsningene de leverer gjør at man kan digitalisere dokumenter eller deler av arkivet kun når man trenger det, det gjør kostnadsbildet enkelt å forholde seg til.
Rolf Erik Svarstad
Business Owner Strategic Accounts
Cegal
iO Surface (iO Surface er en del av våre løsninger. - red.anm) har økt vår kunnskap om interne data og gitt oss umiddelbar tilgang til alle våre data fra norsk kontinentalsokkel. Oppstartprosjektet ble gjennomført effektivt og nøyaktig. Vi er veldig fornøyd med service, levering og responstid fra iO Data"
André Stenmark-Rødder
Wellesley Petroleum
Vi opplevde at kunder hadde arkiver med store mengder data som gikk langt tilbake i tid, og som var blitt svært uoversiktlige gjennom årenes løp. Håpet om at det fantes en økonomisk forsvarlig måte å få kontroll over arkivene på var i ferd med å renne ut. Vi kontaktet iO Data som etter kort tid kunne gi oss en enkel oversikt over arkivet, og spare oss både tid og krefter slik at vi kunne fokusere på å levere på det vi skal. Helt supert!
Isabel von Steinaecker
Senior Dipl. Geologist
Cegal
iO Data digitaliserte hele vårt fysiske HR-arkiv bestående av over 2300 personalmapper, tilsvarende 100.000+ sider. Prosjektet inkluderte sortering, preparering, skanning og kvalitetskontroll før filene ble lastet opp på server. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med iO Data som leverte en høy grad av service og kvalitet i sitt arbeid samt leveranse på korrekt tid.
Freddy Andersen
Multiconsult

Du er ikke den eneste som liker å kutte kostnader og effektivisere når muligheten byr seg:

Kunde case

Våre kunder er typisk selskaper som har mye fysisk og digital dokumentasjon lagret i store arkiver, gjerne uten å ha kontroll på hva de faktisk sitter på. Ofte har personer med ansvar sluttet eller pensjonert seg, og ingen vet hverken hva eller hvor de har all informasjonen. Eller man er på jakt etter en "slankere" organsisasjon, gjerne i form av å redusere kontorlokaler osv. uten å stå i fare for å miste kritisk informasjon eller data.

Multiconsult

Reduserte kostnader med 40%

Reduserte tid nødvendig for [oppgave x] med minst 60%

Realiserer verdi i din informasjon

Vi gjør det enklere og rimeligere å sikre informasjonen i din bedrift. I dag går mye informasjon tapt fordi det er for dyrt å gjøre noe med det. Det brukes for mye ressurser på å gjenfinne og digitalisere, samtidig som produksjon av ny informasjon vokser dramatisk.

Tilgang for alle (som trenger)

Hele bedriften kan nå, gjennom deres egen "google søk", finne frem til et hvilket som helst dokument, fil, arkiv, database eller annen type informasjon ved hjelp av skreddersydde og intuitive søkeord. (Man kan gi forskjellige personer forskjellig grad av/forhåndsdefinert tilgang)

Digitaliser ved behov

I stedet for å la eksterne konsulenter eller andre "utenforstående" ta avgjørelser. La heller bedriftens egne rutiner, kultur og vaner avgjøre hva, hvor, når og hvordan endringer skal foregå. Kontroll med en gang, utvikles videre når det trengs, kun når det er helt tydelig at man kan kutte kostnader og effektivisere prosesser

Kutt kostnader - det er enklere enn du tror

Oversikt og tilgang skaper rom for gode avgjørelser, plutselig har man gjort flere prosesser MYE enklere og har på toppen av det, mye mer kontroll. Dermed kan man enkelt fjerne dyre prosesser, lisenser, plass, lagring osv. uten fare for at arbeidsflyten ødelegges eller at man mister data og informasjon.

Vanlige spørsmål

Hva om vi allerede har løsninger vi er fornøyde med?

..hele poenget med å be oss om en gratis rapport, er å se om det finnes muligheter for effektivisering og kostnadskutt,- uten at man må snu hele bedriften på hodet, eller gjøre store investeringer. På toppen av dette er vår fremgangsmåte bygget for å utvikles over tid, kun ved behov. Dermed blir mange overrasket når de kan kutte kostnader med en gang, i tillegg til å ha muligheten til å utvide når bedriften er klar for det selv, – når man er helt sikker på at det er riktig å ta ett steg til med andre typer data.

Hva om man vil avslutte kundeforholdet?

Det er like enkelt å avslutte kundeforholdet som det var å starte det. Derfor får du med deg en full databaseeksport av dine data om du velger å forlate oss.

Trenger vi superbrukere?

Systemet skal være så enkelt å betjene at alle får det til. En superbruker, eller administrator om du vil, kan likevel være greit å ha slik at noen er ansvarlig for løsningen internt

Hva skjer om vi plutselig har nedskjæringer i bedriften?

..systemet blir enda mer effektivt da de personene som er igjen i selskapet fremdeles har tilgang, overikt og kontroll på all informasjon. Systemet er ikke personavhengig. 

Hva skjer dersom det blir endringer i hvem som krever tilgang til dataene?

Det er en smal sak for oss, eller for deg som kunde for den saks skyld, å overføre eierskap i databasene, slette gamle brukere og opprette nye etc.

Hva skjer om vi ønsker å utvide tjenesten med flere/andre typer data/arkiver/dokumenter?

.., vår løsning omfatter alle datatyper, fysiske som digitale, uavhegig av plattform. Sammen med deg som kunde oppdaterer vi ditt søkeverktøy basert på dine nye datatyper og tilhørende inforamsjon, om det eksisterer.  Samtidig lager vi til passende søkeord for deg – slik at det blir lett for alle å finne frem. (dette kan også bygges ut etter behov) 

Siste nyheter