iO Data og Sopra Steria

Innlegg: iO Data og Sopra Steria

En fremtidsrettet tilnærming for kunders suksess

iO Data og Sopra Steria har forent krefter for å revolusjonere arbeidsmetoder og redusere kostnader hos Sopra Sterias kunder. Dette partnerskapet har resultert i betydelige fordeler, inkludert slankere kostnadsstrukturer, redusert tidsbruk og forenkling av operative oppgaver, som har bidratt til å gjøre arbeidshverdagen mer effektiv for medarbeidere hos kundene.

Samarbeidet bidrar til at virksomhetene blir smidigere og bedre rustet for fremtiden, uansett utfordringer.

Bakgrunn

Sopra Steria har lang erfaring med å levere og forvalte komplekse IT-prosjekter hos sine kunder. Mange bedrifter kan over tid ha bygget opp IT-infrastrukturer, systemer og prosesser som gir økte kostnader, ressursbruk og tidsforbruk for å utføre både enkle og kritiske oppgaver – både på kort og lang sikt.

Vi kan bidra til mer effektive løsninger for å håndtere de store mengdene med data hos selskapene.
  • En virksomhets data omfatter både kritisk data for daglig drift og sporadisk brukt data som likevel må være tilgjengelig på kort varsel.
  • Det omfatter også data som ikke brukes aktivt, men som må lagres for fremtidige prosjekter eller for å etterleve lovpålagte krav om lagring.
  • Det kan også dreie seg om dokumenter, jordprøver, biologiske/kjemiske prøver, tegninger og digital data.

Løsninger implementert av Sopra Steria og iO Data

Sopra Steria og iO Data har samarbeidet om å identifisere og implementere løsninger som tar vare på alle disse typene data. Vi kan nevne konsolidering og reduksjon av servere, skybaserte løsninger og programvare.

Ofte er digitale data spredt over flere plattformer og i ulike formater, og krever spesialisert kompetanse og verktøy som ikke alltid er optimale.
Sopra Steria har kompetanse til å å samle, migrere og konvertere disse dataene til mer effektive og kostnadsbesparende løsninger.

Vi har også løsninger for Sharepoint-brukere slik at antall Sharepoint-sider reduseres samtidig som arbeidsprosessene blir uendret. Dette har resultert i betydelige kostnadsbesparelser uten å påvirke brukernes opplevelse.

Utfyllende ekspertise

Sopra Sterias ekspertise, kombinert med iO Datas støtte, gir virksomheter med store datamengder muligheten til å evaluere nåsituasjonen og ta informerte beslutninger for fremtiden. Vi kan bidra til at omfattende dataressurser kan komme til nytte uten unødvendig kostnader og ressursbruk.

"Vårt samarbeid med iO Data og vår samlede kompetanse kommer våre kunder til gode. Uansett hvilke utfordringer vi står overfor, har vi kunnet stole på iO Data når kundenes data skal håndteres på en effektiv måte"

Konklusjon

Samarbeidet mellom iO Data og Sopra Steria viser hvordan spesialiserte selskaper kan bruke innovative løsninger og effektive strategier for å håndtere omfattende dataressurser for kunden. Vi setter kundenes behov først ved å forenkle arbeidsprosesser og redusere kostnader, og ruster dem for fremtiden med økt smidighet og tilpasningsevne.

Har du en utfordring men høye IT-driftskostnader? Snakk med oss:

  • Hans Petter Gathe, Business Developer
  •   (+47) 90 44 11 78
  •   hanspetter@io-data.no
  • Tore Joa, CEO
  •   (+47) 906 16 033
  •   tore@io-data.no