Digitale trusselbildet

HVA ER DET DIGITALE TRUSSELBILDET I DAG?

Alle ansatte i iO Data gjennomgår i disse dager Norsk Sikkerhetsråd (NSR.no) sitt kurs i digital sikkerhet som er basert på PST sin trusselvurdering for 2019.

Tema er blant annet det komplekse trusselbildet vi må forholde oss til i dag, eksempelvis «Hybride Trusler».

Hybride trusler kan være:

 • falske nyheter
 • jamming av GPS-signaler
 • cyberangrep av ulike slag
 • spionasje og innsidere

  De kan opptre samtidig, sekvensielt, alene, eller i kombinasjon med andre trusler. Høres det forvirrende ut? Det å skape forvirring kan faktisk være et mål i seg selv.

  Vi mennesker har alltid brukt nyvinninger til å skaffe oss et overtak over «de andre». I dag har vi så avansert teknologi - tenk bare på kunstig intelligens - at blodige slag (heldigvis) blir stadig sjeldnere i maktkampen.

  Samtidig er «fredstid» et relativt begrep. Aktørene bak hybride trusler har gjerne et større mål om å destabilisere eller påvirke:
 • manipulere valg
 • splitte opinion
 • utnytte sårbarheter i samfunn eller bedrifter
 • innhente informasjon (etterretning) påvirke økonomi

  Nordområdene og olje- og gassvirksomheten er to viktige faktorer som gjør Norge som nasjon - og norske næringslivsaktører - til interessante mål.

  Ifølge PSTs trusselvurdering vil det blir mer rekruttering av hemmelige kilder, fortsatt bruk av nettverksoperasjoner og flere forsøk på å påvirke aktører innen forsvar, beredskap og forvaltning.

  I dagens samfunn henger alt sammen med alt. Vi kan dessverre bare anta at et angrep bare rammer «de andre».

  Det å sikre selskapenes informasjon på korrekt måte er viktig, ikke minst med tanke på industrispionasje og for å sørge for at informasjon ikke havner på avveie eller i gale hender. Å sørge for at du opererer i henhold til de anbefalinger, retningslinjer og lover som til enhver tid er gjeldende er viktig for alle bedrifter i dag.

  Du kan lese PST sin trusselvurdering her!

  Ønsker du en gjennomgang av din bedrift og hvordan du forvalter og sikrer din informasjon? Ta kontakt med iO Data for en uforpliktende prat.