Kategorier
Uncategorized

THE IMPORTANCE OF TRAINING YOUR STAFF

THE IMPORTANCE OF TRAINING YOUR STAFF

HOW CAN TRAINING OF EMPLOYEES IN THE AREA OF RECORDS MANAGEMENT SAVE YOUR COMPANY’S REPUTATION?

In 2016 I made a quite intensive study into this topic as part of my MSc in Records & Information Management. Reading through my papers again I clearly see that my findings are still relevant today.

There are still companies neglecting the training of employees in the area of Records Management. Few companies have a strategic plan when it comes to training. Risk analysis in the field of Records Management turns out to be performed on a limited level across organizations.

Escalating risks of events creating a loss of data, legal fines, loss of shareholder confidence, damaging publicity, rising costs, and lost productivity are only some of the concerns and threats out there. In today’s heavily regulated business environment, organizations must start to proactively provide training for their employees to avoid all these concerns and pitfalls we have today.

Companies should be concerned about legal and regulatory obligations, to be able to meet these and safeguard against potential breaches against corporate security. A Program for training of employees in both new and updated procedures, laws and regulations and best practices related to Records Management must be made, and regularly carried out. Laws and legislation are changing in a rapid phase, and new ways of doing things are adopted, and the risks by not perform training or risk analysis increases.

To be prepared and to continuously improve skills are vital if you want your company and employees to be one step ahead. Know the laws and regulations in your environment, be an excellent example for other companies and be productive and precise in what you do is essential. This is an effective way of working and brings significant benefits to your business.

I know that these are topics discussed in many companies these days and I hope that their strategies will be put to life!

Tore Joa, VP Sales @iO Data MsC Records & Information Management

Kategorier
Uncategorized

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

iO Data AS har ansatt en av AS3 Employment Sandnes sine kandidater og vært en viktig bidragsyter til samfunnsoppgaven om et inkluderende arbeidsliv. Vi takker for muligheten dere ga vår kandidat, og ser fram til videre samarbeid. På bildet CEO Andreas Heldal-Lund og Sales Manger Tore Joa

Kategorier
Uncategorized

HVA ER DET DIGITALE TRUSSELBILDET I DAG?

Digitale trusselbildet

HVA ER DET DIGITALE TRUSSELBILDET I DAG?

Alle ansatte i iO Data gjennomgår i disse dager Norsk Sikkerhetsråd (NSR.no) sitt kurs i digital sikkerhet som er basert på PST sin trusselvurdering for 2019.

Tema er blant annet det komplekse trusselbildet vi må forholde oss til i dag, eksempelvis «Hybride Trusler».

Hybride trusler kan være:

 • falske nyheter
 • jamming av GPS-signaler
 • cyberangrep av ulike slag
 • spionasje og innsidere

  De kan opptre samtidig, sekvensielt, alene, eller i kombinasjon med andre trusler. Høres det forvirrende ut? Det å skape forvirring kan faktisk være et mål i seg selv.

  Vi mennesker har alltid brukt nyvinninger til å skaffe oss et overtak over «de andre». I dag har vi så avansert teknologi - tenk bare på kunstig intelligens - at blodige slag (heldigvis) blir stadig sjeldnere i maktkampen.

  Samtidig er «fredstid» et relativt begrep. Aktørene bak hybride trusler har gjerne et større mål om å destabilisere eller påvirke:
 • manipulere valg
 • splitte opinion
 • utnytte sårbarheter i samfunn eller bedrifter
 • innhente informasjon (etterretning) påvirke økonomi

  Nordområdene og olje- og gassvirksomheten er to viktige faktorer som gjør Norge som nasjon - og norske næringslivsaktører - til interessante mål.

  Ifølge PSTs trusselvurdering vil det blir mer rekruttering av hemmelige kilder, fortsatt bruk av nettverksoperasjoner og flere forsøk på å påvirke aktører innen forsvar, beredskap og forvaltning.

  I dagens samfunn henger alt sammen med alt. Vi kan dessverre bare anta at et angrep bare rammer «de andre».

  Det å sikre selskapenes informasjon på korrekt måte er viktig, ikke minst med tanke på industrispionasje og for å sørge for at informasjon ikke havner på avveie eller i gale hender. Å sørge for at du opererer i henhold til de anbefalinger, retningslinjer og lover som til enhver tid er gjeldende er viktig for alle bedrifter i dag.

  Du kan lese PST sin trusselvurdering her!

  Ønsker du en gjennomgang av din bedrift og hvordan du forvalter og sikrer din informasjon? Ta kontakt med iO Data for en uforpliktende prat.