Pressemelding

PRESSEMELDING

IO DATA VIL DIGITALISERE NORGE

Nyoppstartet bedrift i Sandnes skal gjennom innovasjon gjøre det enklere og rimeligere å sikre bedrifters informasjon. I dag går for mye tapt fordi det er for dyrt å gjøre noe med det. Det brukes for mye ressurser på å gjenfinne og digitalisere, samtidig som produksjon av ny informasjon vokser dramatisk. Fremtiden er digital og løsningene er allerede her. iO Data vil hjelpe norske bedrifter til å realisere verdien i all informasjonen de har.

iO Data er startet av fem lokale gründere som sammen har 60 års erfaring fra informasjonsforvaltning. «-Vi tror alle tjener på at det er reell konkurranse i markedet. Det gir fornuftige priser og driver innovasjon. Fremtiden er digital og vårt fokus er å gi våre kunder et kvantesteg i riktig retning!», sier daglig leder Andreas Heldal-Lund.

Ved å automatisere prosesser vil vi tilgjengeliggjøre og samtidig øke verdien av kundens data. Mye data fra eksempelvis norsk kontinentalsokkel ligger fremdeles dårlig registrert på gammelt media. Mye data kan være i ferd med å gå tapt fordi teknologi og kunnskap forsvinner, det ønsker iO Data å gjøre noe med på en kostnadseffektiv og innovativ måte.

iO Data hjelper bedrifter over i sikre skyløsninger, digitaliserer og indekserer ustrukturert informasjon. Og alt gjøres enkelt tilgjengelig gjennom nettleser og mobiltelefonen. «-Vi fjerner bekymring for at informasjon går tapt og sparer kost uten store investeringer»,legger Heldal-Lund til.

Med fokus på sikkerhet og kvalitet tilbyr iO Data også tjenester innen konvertering av data mellom datasystemer og informasjonsbærere –som magnetbånd og harddisker. Bedrifters evne til å omfavne digitalisering i de neste årene vil oppleve kvantesprang i effektivisering og konkurransefortrinn. Beregninger sier at operasjonelle kostnader forventes redusert med 3,6% og effektiviteten vil øke med 4,1% årlig for bedrifter som greier denne omstillingen.

For mer informasjon vennligst kontakt daglig leder: Andreas Heldal-Lund Mobil: 90 04 32 99 E-post: andreas@io-data.no Web: io-data.no