Logi Trans partnerskap

Innlegg: Logi Trans coop

Foto: Daglig leder Andreas Heldal-Lund ved iO Data og Prosjekt Direktør Robert Sæbø ved Logi Trans

Logi Trans flyttet over 200 tonn med arkiv!

Hentet fra Logi Trans Facebook side:  https://www.facebook.com/logitransas/posts/3516589698445386

Det utfordrende flytteprosjektet ble utført for iO Data og omfattet flere millioner aktive og kritiske arkivobjekter som sammen utgjorde over 200 tonn. Arkivet inneholdt mye teknisk dokumentasjon, geodata, papir, film, fotografier og blant annet magnetbånd.

Arkivet var i full drift under hele prosjektet som kun tok tre uker. Ikke bare fikk arkiveier en full gjennomgang og kvalitetskontroll av et stort arkiv, men flyttingen medførte en svært effektiv og full gjennomgang av hele arkivet, full implementering av strek- og QR-koder pluss et nytt og moderne arkivsystem for all digital og fysisk arkivmateriell.

Daglig leder, Andreas Heldal-Lund forteller at iO Data valgte Logi Trans til dette prosjektet fordi de har dokumentert fokus på kvalitet og det var kritisk at transporten var trygg og effektiv. -Vi er svært fornøyde med gjennomføringen og at tidsskjema ble overholdt. Vi ser frem til flere slike prosjekter sammen med Logi Trans, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har fått demonstrert at våre egenutviklede programvare, teknologi og prosedyrer hurtig kan gjennomføre svært store flytteprosjekter på aktive arkiver uten at det påvirker arkivets drift. Kundene får en mye bedre tjeneste, til en bedre pris og ikke minst en mye bedre og mer tilgjengelig oversikt over hele sitt arkiv.

Robert Sæbø ved Logi Trans