CASE STUDY: OKEA

Innlegg: Å ta over en hel operasjon – OKEA case study

Okea kjøpte Draugen fra Norske Shell AS og ble operatør i desember 2018
Draugen-feltet ble oppdaget i 1984 og har produsert siden 1993.

Gjennom alle de årene hadde det samlet seg opp enorme mengder data, prøver og dokumentasjon.

Dette var OKEA nå nødt å få kontroll på, så raskt som mulig.

Det er der iO-data kom inn i bildet, les hvordan det gikk her: