"69 prosent av IT-ledere over hele verden identifiserer teknisk gjeld som en stor trussel mot sitt arbeidssteds evne til å innovere."

I denne artikkelen går vi gjennom deler av en rapport laget av outsystems og gjengitt av digi.no som belyser kostnadene og etterslepet teknisk gjeld skaper for en bedrift.

For deg som kjenner deg igjen i disse problemene kan du helt nederst lese hvordan iO-data' teknologi og tjenester gjør at du kvitter deg med teknisk gjeld og all ressursbruken det krever, uten å ta risiko.

De to viktigste årsakene til at man akkumulerer teknisk gjeld i følge IT-ledere fra over 500 bedrifter.

For mange kodespråk og rammeverk blir brukt
52%
For mange uskiftninger av kritisk personell
48%

Kilde: Outsystems.com og digi.no

Rapporten fremhever at bedrifter bruker en alt for stor andel av sine ressurser på å kompensere for for mange kodespråk og rammeverk som skal virke sammen. Skal man oppdatere en del av systemet, påvirkes andre systemer eller prosesser og man må jobbe for å tette gapet mellom de, hver gang man ønsker å få noe gjort. Rapporten spesifiserer at dersom man ikke tar tak, bør man forvente at dette blir verre og verre.

Når det kommer til uskiftning av kritisk personell fremheves det at man til stadighet må bruke mye ressurser på å lære opp nye ansatte, for så å miste kompetansen. Etterhvert som problemet forverres (mer teknisk gjeld) , tvinges man til å bruke enda mer ressurser på nye ansatte.

To sider av samme sak: vår kommentar

Å bruke flere typer kodespråk, databasetyper og rammeverk, skaper unødvendig tungvinte systemer og komplekse prosesser for å løse helt enkle oppgaver.

Nettopp på grunn av dette gjør man bedriften automatisk helt avhengig av personer med bred og dyp kompetanse i utdaterte kodespråk og rammeverk.

Samtidig som disse personene må ha forståelse for hvordan alt er lappet sammen i den enkelte bedrift.

Det betyr at man setter dyktige personer med talent, driv, kreativitet og kunnskap til oppgaver som egentlig ikke burde eksistert. Dyktige folk søker seg gjerne til mer fremtidsrettede oppgaver og en type verdiskapning som de dessverre ikke finner nok av i en bedrift med slike "lappetepper" av utdatert teknologi, som sin digitale infrastruktur.

Derav stor utskiftning av personell.

Så finnes det naturlig nok noen, eksternt eller internt, som trives veldig godt i en type rolle hvor noen (din bedrift) har gjort seg avhengig av deres nisjekunnskap. Men, som nevnt ovenfor, det blir mer og mer arbeid som må til for å justere og sikre data og tilganger etterhver som verden går videre.

Kort oppsummert: Er dine databaser og systemer bygget opp på flere typer kodespråk og rammeverk kan du forvente at ressursene og kapitalen dette krever, må økes over tid ( flere prosesser og "lag på lag" med løsninger) .

I tlllegg gjør du bedriften din 100% avhengig av enkeltpersoner med spesiell kompetanse og kjennskap til akkurat slik din infrastruktur fungerer. Samtidig som dette skaper et lite attraktivt miljø å jobbe i, for nettopp den kompetansen du er blitt så avhengig av.

Kanskje den største kostnaden:

På et mer overordet plan er det verdt å nevne at denne type miljø eller nedadgående spiral innskrenker fleksibiliteten bedriften har som helhet:

Gode ideer og strategier forkastes fordi man vet hvor risikabelt, sårbart og umulig det vil bli forsøke å "gjøre noe annet" med databaser, data, arkiver og systemer. Dette til tross for at det er innlysende at man har mye å hente på et slikt grep.

Rammeverk og systemtyper som lett kan pensjoneres for å frigjøre kapital og ressurser:

Når det kommer til alt digitalt:

Din bedrift MÅ ha full kontroll på kontrollen.

Det var en tydelig tendens at de fleste bedrifter kvier seg for å ta tak den tekniske gjelden, til tross for at de er smertefullt klar over risikoen, kostnaden og konsekvensene av å ikke gjøre noe.

Vår erfaring er at det er, på forhånd, nærmest umulig å vurdere og å forstå om en løsning egentlig er god. Legger man ut på anbud og går i dialog med aktuelle aktører oppdager man raskt at man må ta høyde for uendelige potensielle hendelser og scenarier før man signerer noe. Dermed blir det veldig tydelig at man egentlig bare gjør seg enda mer sårbar og avhengig av andre likevel, uansett hvor god forarbeid man gjør.

Det blir rett og slett for høy risiko:

En liten endring i planene, en ansatt som slutter, eller et uforutsett behov eller utfordring som melder seg, og kostnadene eskalerer.

Kanskje løsningen ser teknisk bra ut, men man tvinges til å bruke et spesielt sofware, som du "heldigvis" får bruke kostnadsfritt første året. Hva om man ønsker å overføre data til en ny og spennende tjeneste, bare for å teste? Vel, han karen på IT er vant til å jobbe i et annet format så..helst ikke, eller vertfall litt senere..kanskje.
Plutselig kunne man tenke seg å flytte en del av sine data til et annet sted: du gjettet riktig, du kommer deg fint ut, etter at du har betalt såklart. Gitt at systemet tillater det i det hele tatt.

Så når man egentlig ikke vet hva man kommer til å trenge, hva velger man?

Ditt eget, fleksible økosystem.

iO-data gir deg tilgang til en prosess og teknologi som effektivt tar bort denne leie tendensen til å ende opp med gjøre deg avhengig av enkeltpersoner, spesiell teknologi, sære løsninger eller leverandører (og derfor mister kontroll, evne og lyst til å forbedre noe.)

Med iO-data får du enkelt og kjapt oversikt og tilgang til å bruke og samkjøre alle typer data (fysisk eller digital), uansett hvor mange språk eller rammeverk det er bygget på, eller hvor mange lag og "mellomstasjoner" med kreativ programmering som eksisterer.

Alt dette skjer uten at du setter i gang omfattende digitalisering eller konverteringsprosesser.

Gjennom et enkelt søk og et smart utforsker-verktøy har du tilgang til alt av dine data, på tvers av filtyper, leverandører, databaser eller arkivsystemer.

Nå sitter din bedrift selv med kontrollen.

Nå trengs ikke alle mellomlagene med kode, sære prosesser, eller nøkkelpersonell for å finne frem.

Den informasjonen en ikke-teknisk ansatt måtte vente i dagevis på å få, vil nå ta sekunder. Siden man ikke lengre er avhengig av spesialkompetanse til å lete i flere forskjellige databaser som ikke snakker sammen, bygget på forskjellig kodespråk osv.

Skaffe og beholde de gode hodene:
Skap et miljø for digital innovasjon og vekst

Som nevnt ovenfor blir teknisk gjeld fort en eskalerende kostnadsbyrde hvor ansatte må bruke mer og mer tid og krefter på vedlikehold, samtidig som avstanden til moderne løsninger blir desto større. Det blir vanskelig å skape et miljø for innovasjon og vekst internt, når fokuset i stor grad ligger på å slukke branner, eller at budsjettet er brukt opp på lisenser for å holde liv i de gamle dataarkivene.

iO-data leverer som kjent et økosystem eller et fundament for at din bedrift enkelt skal kunne løsrive seg fra denne "gjelden", alle de dyre lisens og vedlikeholdskostnadene, samt alle begrensningene som medfølger når man går den tradisjonelle veien for digitalisering og databehandling.

Men, den kanskje viktigste endringen som skjer i det du har fått frigjort bedriften din er hvordan din bedrift oppleves for talenter og kompetente medarbeidere:

Plutselig kan avdelinger og ansatte trygt og effektivt eksperimentere, manipulere og tilpasse bedriftens egne data. Man har data klar til å prøvekjøre ideer, leverandører, prosesser, software, pilotprosjekter eller ny teknologi.

Alt dette uten at man risikerer å låse seg fast et et spesielt format, låse seg til en spesiell leverandør (inkludert io-data) eller bruke opp neste års IT-budsjett.

De ansatte har nå tilgang og mulighet til å utvikle seg selv, og derfor også bedriften.

Du blir mer konkurranse- og tilpasnings-dyktig fordi talenter og kompetanse er del av et miljø hvor det i det hele tatt er mulig å være med på både bedriftens egne ambisjoner i samspill med den stadige teknologiske utviklingen.

Fra kostnadsbyrde til konkurransefortrinn:
Med iO-Data' økosystem i bunn kan ansatte kjapt og enkelt utnytte moderne teknologi og innovere basert på bedriftens eget dataarkiv.

Du har mer og gå på i budsjettene, siden du nå har kvittet deg med lisenser og unødvendig vedlikeholdskost.

Du minsker risikoen for at "verden løper fra deg" fordi du enkelt og effektivt kan tilpasse data og arkiver til en hvilken som helst ny teknologi, softwareløsning eller ide.

Du øker følelsen av "eierskap" i prosjekter og løsninger internt i bedriften. Siden man nå står helt fritt til å velge selv uten særlig risiko, blir det også enklere for ansatte og komme med genuine produktive og relevante innspill og ideer.

Vi tenker på det slik:

Før var taxi sjåførene i store byer kritiske for at tilreisende skulle finne frem. Kunne man alle gatenavn og visste hvor alle bygninger var, hadde man monopol på denne tjenesten, og alle som ikke hadde kunnskapen var avhengig av de som kunne det, slik blir det penger av.

Og for de sjåførene som ønsket kunne man enkelt ta en ekstra omvei på dager hvor det var litt smått med kunder, slik at takstameter holdt seg varmt.

Det fungerte helt til GPS'en ble allemannseie, spesielt når smarttelefonen dukket opp. Plutselig kunne hvem som helst finne frem til hva det skulle være. Man trenger heller ikke guide eller tips fra den lokale taxisjåføren lengre, man kan finne og besøke nesten hva man vil.

Ingenting er fundamentalt endret, men man er plutselig selvstendig til å få gjort ting på sin måte, når man ønsker selv, med et markant kutt i kostnader.

Frihet kalles det. og det leveres av oss i iO-data

Vi tenker nytt når det kommer til digitalisering: Vil du vite akkurat hvordan dette vil se ut for din spesifikke situasjon?

Kontakt Tore Joa på:

906 16 033
tore@io-data.no