Praktiske Software-løsninger

iO Archive

Søk gjennom alle dine data i en enkel og intuitiv løsning. Alt på en plass - på sekundet.

iO Surface

Søk i alle typer data gjennom et interaktiv kart

iO Archive

iO Archive gir deg full fleksibilitet, oversikt og tilgang: Et intuitivt arkivsystem som lar deg se, spore, søke, omformatere og bestille hva som helst av dokumenter og data. Det har ingenting å si hvor de fysiske eller digitale dataene er lagret: Det kan være internt, eksternt, offline eller online. Systemet gir deg tilgang til alle typer data, alt fra kontorfiler, rapporter og full databaseeksport fra de gamle systemene du har sett deg nødt til å beholde,- til nå.

Bestill gamle filer i nye formater, klar til å brukes i moderne systemer og verktøy

Aldri bli offer for ransomware

Aldri stå i fare for å miste data pga hackerangrep

iO Surface

iO Surface er et kart-basert nettgrensesnitt som muliggjør en direkte visning av online og offline data. Søk, bestill eller last ned data umiddelbart. Løsningen gir deg uendelige muligheter for å integrere med andre systemer, interne eller eksterne, slik at du kan konsolidere så mye informasjon som mulig på ett sted. Dette betyr at du som bruker vil ha all nødvendige data fra alle kilder tilgjengelig via ett søke og kartgrensesnitt. Du kan bruke forhåndsdefinerte eller tilpassede filtre og enklelt finne informasjon om hvor dataene befinner seg. Dermed har har du en mye mer effektiv måte å jobbe med komplekse data på, fordi du unngår å måtte søke gjennom flere grensesnitt på forskjellige steder.

Seismiske data

Video/bilde

Kjerner

Væskeprøver

Logger

Dokumentasjon

Se video og bilder direkte i kartleseren

Visualiser NPD eller DISKOS data som separate lag, direkte i tjenesten

Konsolider data fra interne, eksterne, online eller offline kilder

Alle data på en plass