1. Få en gratis statusrapport

Først oversikt. Sammen går vi gjennom hvordan og hva dere har av arkiver, data, lagring, systemer, filer. osv.
Og ikke minst: detaljer om bruk, behov og krav dere eventuelt er underlagt.

Når vi har blitt litt mer kjent med din situasjon utarbeider vi en oversikt og en plan på hvor det finnes lett tilgjengelige muligheter til å trygt kutte kostnader.

NB: Denne oversikten er helt gratis og kommer uten noen forpliktelser

2. Tilgang og kontroll - til tross for kaos

Dersom rapporten avslører klare muligheter for å kraftig redusere kostnader og effektivisere prosesser
- setter vi i gang.

Akkurat hva dette innebærer for deg er vanskelig å si, alle bedrifter er forskjellige. Generelt sett tar vi utgangspunkt i hva rapporten sier og kutter kostnader der det er enklest og mest effektivt for deg.

Nå har du i praksis gjort "grunnarbeidet" som alltid må gjøres i starten på et tradisjonelt digitaliseringprosjekt. Forskjellen er såklart at du allerde nå har skaffet deg de positive effektene og du kan umiddelbart utnytte oversikten, tilgangen og kontrollen. - uten at du har gjennomført noe "digitaliseringsprosjekt"

Veldig ofte stopper prosessen her fordi bedriften din får kuttet ut dyre lisenser, abonnementer, serverleier, konsulenter, samt fått fjernet tidkrevende og frusterende prosesser - og er fornøyd med det.

3. Valgfrihet & fleksibilitet

Ta ting i ditt eget tempo: Våre kunder starter der potensialet for kostnadskutt er mest nærliggende, kanskje det holder for deg. Men, etterhvert som du og dine kollegaer får se tallene for besparelser og føle på kroppen hvor mye mer effektiv hverdagen faktisk har blitt, er det vanlig at dere kommer på flere ting som dere vil ha kontroll på.

Uansett: Vi tar det når du er klar. Vår fremgangsmåte er designet for å følge utviklingen av din bedrift

Vanlige spørsmål

Hva om vi allerede har løsninger vi er fornøyde med?

..hele poenget med å be oss om en gratis rapport, er å se om det finnes muligheter for effektivisering og kostnadskutt,- uten at man må snu hele bedriften på hodet, eller gjøre store investeringer. På toppen av dette er vår fremgangsmåte bygget for å utvikles over tid, kun ved behov. Dermed blir mange overrasket når de kan kutte kostnader med en gang, i tillegg til å ha muligheten til å utvide når bedriften er klar for det selv, – når man er helt sikker på at det er riktig å ta ett steg til med andre typer data.

Hva skjer om vi plutselig har nedskjæringer i bedriften?

..systemet blir enda mer effektivt da de personene som er igjen i selskapet fremdeles har tilgang, overikt og kontroll på all informasjon. Systemet er ikke personavhengig. 

Hva om man vil avslutte kundeforholdet?

Det er like enkelt å avslutte kundeforholdet som det var å starte det. Derfor får du med deg en full databaseeksport av dine data om du velger å forlate oss.

Hva skjer dersom det blir endringer i hvem som krever tilgang til dataene?

Det er en smal sak for oss, eller for deg som kunde for den saks skyld, å overføre eierskap i databasene, slette gamle brukere og opprette nye etc.

Trenger vi superbrukere?

Systemet skal være så enkelt å betjene at alle får det til. En superbruker, eller administrator om du vil, kan likevel være greit å ha slik at noen er ansvarlig for løsningen internt

Hva skjer om vi ønsker å utvide tjenesten med flere/andre typer data/arkiver/dokumenter?

.., vår løsning omfatter alle datatyper, fysiske som digitale, uavhegig av plattform. Sammen med deg som kunde oppdaterer vi ditt søkeverktøy basert på dine nye datatyper og tilhørende inforamsjon, om det eksisterer.  Samtidig lager vi til passende søkeord for deg – slik at det blir lett for alle å finne frem. (dette kan også bygges ut etter behov) 

Du er ikke den eneste som setter pris på lavere kostnader og mer effektiv arbeidsdag: