Digitale trusselbildet

home>news>Digitale trusselbildet

 

Hva er det digitale trusselbildet i dag?
10.07.2019Alle ansatte i iO Data gjennomgår i disse dager Norsk Sikkerhetsråd (NSR.no) sitt kurs i digital sikkerhet som er basert på PST sin trusselvurdering for 2019.

Tema er blant annet det komplekse trusselbildet vi må forholde oss til i dag, eksempelvis «Hybride Trusler».

Hybride trusler kan være:

  • falske nyheter
  • jamming av GPS-signaler
  • cyberangrep av ulike slag
  • spionasje og innsidere

De kan opptre samtidig, sekvensielt, alene, eller i kombinasjon med andre trusler. Høres det forvirrende ut? Det å skape forvirring kan faktisk være et mål i seg selv.

Vi mennesker har alltid brukt nyvinninger til å skaffe oss et overtak over «de andre». I dag har vi så avansert teknologi - tenk bare på kunstig intelligens - at blodige slag (heldigvis) blir stadig sjeldnere i maktkampen.

Samtidig er «fredstid» et relativt begrep.
Aktørene bak hybride trusler har gjerne et større mål om å destabilisere eller påvirke:

  • manipulere valg
  • splitte opinion
  • utnytte sårbarheter i samfunn eller bedrifter
  • innhente informasjon (etterretning)
  • påvirke økonomi


Nordområdene og olje- og gassvirksomheten er to viktige faktorer som gjør Norge som nasjon - og norske næringslivsaktører - til interessante mål.

Ifølge PSTs trusselvurdering vil det blir mer rekruttering av hemmelige kilder, fortsatt bruk av nettverksoperasjoner og flere forsøk på å påvirke aktører innen forsvar, beredskap og forvaltning.

I dagens samfunn henger alt sammen med alt. Vi kan dessverre bare anta at et angrep bare rammer «de andre».

Det å sikre selskapenes informasjon på korrekt måte er viktig, ikke minst med tanke på industrispionasje og for å sørge for at informasjon ikke havner på avveie eller i gale hender. Å sørge for at du opererer i henhold til de anbefalinger, retningslinjer og lover som til enhver tid er gjeldende er viktig for alle bedrifter i dag.

Du kan lese PST sin trusselvurdering her!

Ønsker du en gjennomgang av din bedrift og hvordan du forvalter og sikrer din informasjon? Ta kontakt med iO Data for en uforpliktende prat.

Av Tore Joa
Sales Manager, iO Data AS
Mobile: (+47) 906 16 033
Email: tore@io-data.no