iO Surface

Visuals + nøyaktighet = din effektivitet

iO Surface er et kartbasert nettgrensesnitt som muliggjør direkte visning og interaksjon med alle typer online og offline data.

Alt på ett sted. Umiddelbart.

Søk, bestill eller last ned data umiddelbart. Løsningen gir deg uendelige og enkle måter å integrere med andre systemer, programvare eller data, internt eller eksternt. Nå kan du konsolidere så mye informasjon som mulig på ett sted. Dette betyr at du som bruker vil ha all nødvendig data fra alle kilder tilgjengelig via ett søke- og kartgrensesnitt.

Vis videoer og bilder direkte i kartleseren.

Visualiser NPD- eller DISKOS-data som separate lag, direkte i tjenesten.

Konsolider data fra interne, eksterne, online eller offline kilder.

Arbeid raskere, enklere og med mer kontroll.

Du kan bruke forhåndsdefinerte eller tilpassede filtre og enkelt finne informasjon om hvor dataene er lokalisert. Dermed har du en mye mer effektiv måte å jobbe med komplekse data på, fordi du unngår å måtte søke gjennom flere grensesnitt på forskjellige steder.