Teknisk gjeld
vs.
kompetanse og talentutvikling

Teknisk gjeld er ikke et utelukkende "teknisk" problem, det legger også lista for hva man bruker tiden på og derfor også hvem som trives i din organisasjon:

Dersom du var en dyktig og kompetent person, ville du jobbet med å lappe sammen gammel teknologi og unødvendige prosesser for holde liv arbeidsgivers datasystemer?

Eller ville du heller brukt tiden din på å utvikle morgendagens løsninger med moderne teknologi?

Teknisk gjeld kan gjøre det vanskelig å holde på dyktige folk. Kompetente og ambisiøse, og derfor ettertraktede medarbeidere, vil naturlig nok bli rastløse når de daglige oppgavene i større grad omhandler vedlikehold og repetitive aktiviteter, og mindre tid blir brukt på å forbedre eller skape noe av verdi. Spesielt dersom nøkkelpersonene selv vet at arbeidet kan gjøres enklere. (og det er nettopp utviklerne med kunnskap og kompetansen på dine systemer som forstår dette best.)
Et nytt jobbtilbud som innbefatter mer fremtidsrettet og resultatorientert arbeid fremstår naturlig nok meget attraktivt til sammenligning.

Teknisk gjeld gjør det vanskelig å finne folk. Når man så mister kompetansen eller vil vekst i bedriften, må man finne en person eller leverandør med erfaring innen flere typer databaser, men kanskje enda mer utfordrende: En person som ønsker å bruke karrieren sin på avleggse systemer lappet sammen med "duct-tape" og lagvis med ad-hoc løsninger.

På toppen av dette reduserer man mulighetene for tiltrekke seg ivrige nyutdannede kandidater, siden de ofte er interessert i teknologi og måter å gjøre ting på som er mer fremtidsrettet. I tillegg til at de kanskje ikke har erfaring med rammeverket som var det best for 10 år siden.

De med kontroll, har full kontroll. Er man "heldig" kan man skape en dynamikk hvor nøkkelpersonell eller leverandøren din blir en effektiv "gatekeeper" som trives veldig godt med tanken på at de er i en trygg og god situasjon, nettopp fordi de vet at du ikke klarer deg uten.

Da har du i det minste klart å holde på kompetansen.
Prisen er jo at bedriftens behov for å utvikle seg gjennom å forbedre prosesser blir en utfordring. Nye ideer, fremgangsmåter eller andre forsøk på å forbedre er en direkte trussel mot den behagelige hverdagen som nøkkelpersonene har bygget seg opp.

I disse tilfellene jobber den interne insentivstrukturen direkte mot bedriftens egne behov: Ingen ønsker å forenkle, automatisere og kvitte seg med alle de oppgavene man i dag får god lønn for å gjøre manuelt.

"Ironisk nok, jo mer komplekst og kaotisk bedriftens systemer fremstår fra utsiden, jo mer føler ledelsen at de har en fordel, siden de evner å holde på denne spesialkompetansen.

Man glemmer at spesialkompetansen og erfaringen er nyttig kun dersom bedriften holder på de tungvinte, unødvendig komplekse systemene."

Det betyr ikke at de sier blankt nei til å bli med på prosjektene. Fremtidsvisjoner betyr jo en masse tid man kan bruke på kjempeviktig research, grundig kartlegging, flotte powerpoints, kritiske møter og strategiutredning. Det er best om denne oppstartsfasen dras ut så langt og lenge som mulig. Og husk at det er bare et spørsmål om tid før man må utsette fremtidsplanene fordi noen trenger data fra en av databasene etablert i 2003, men som bare spesialistene vet hvordan man finner, behandler og henter ut på en trygg måte. Planene må nok vente.

Ledelsen i noen norske selskaper:Når man først finner en ny ansatt eller en ny leverandør er de allerede på bakbena: Det blir ikke mye tid til å sette seg inn i, eller prøve å rydde opp i alle koblingene, filtypene og strukturene. Dermed er også de nye flinke folkene du endelig har skaffet nærmest tvunget til å fortsette trenden med å "lappe sammen" med nye ad hoc løsninger for å løse de viktigste problemene først: de kortsiktige.

Dermed har man igjen "brukt opp" ypperlig kompetanse, driv og potensiale på å gjøre unødvendig komplekse systemer enda mer komplekse og vanskelig å forholde seg til.

Syklusen repeteres fra et enda dårligere standpunkt og "rentene" på den tekniske gjelden fortsetter å eskalere

Det beste er å løse problemet en gang for alltid:

Løsningen

iO-data leverer fundamentet for ditt eget økosystem. I praksis betyr det at alt av data er tilgjengelig i et enkelt søke og datautforsknings-verktøy.

- Med en gang, uten digitalisering og månedsvis med planlegging.

Resultatet er at utfordringene med dine gamle databaser, egenkomponerte koblinger, komplekse prosesser og miks av forskjellige programmeringsspråk ikke lengre er et problem:

- Du kan bruke dataene som om du har et eneste unisont, fleksibelt databehandlingssystem. Alt snakker sammen, alt kan gjøres tilgjengelig for hvem det skulle være, filer du gjerne skulle matet inn i et nytt og spennende dataprogram* er klar for bruk med et klikk.

* f.eks et analyseverktøy eller et lovende kunstig intelligens prosjekt.

- Det skjer uten at man setter i gang store digitaliseringsprosjekter.

- Det skjer uten at du låser deg til oss eller er tvunget til å bruke spesiell software for å løse spesifikke oppgaver.

- Det skjer uten at kostnadene eksploderer kun fordi et uforutsett behov melder seg.

Vi gjør dine data tilgjengelig for bruk der du ønsker å bruke det - når du ønsker å bruke det.

Ta friheten, mulighetene og veksten tilbake:

Med io-data blir alt du har samlet opp av dokumenter og data til et fundament hvor nye ideer, innovasjon, innsikt og vekst kan bygges fra.

Andreas Heldal-Lund, CEO

(+47) 900 43 299

«

Vi går motstrøms: «Alle» har erfart at tilsynelatende perfekt due diligence sjeldent hjelper. Med en gang det  er behov for en liten endring, forandres avtalevilkårene og kostnadskalkyler og forutsigbarheten man trodde man hadde sikret forsvinner, og det blir bare verre.

Derfor har vi skapt et økosystem hvor din bedrift fritt får gjennomført endringer i data og prosessene rundt, uten at man gjør seg sårbar og avhengig av eksterne aktører (inkludert iO-Data) eller nøkkelpersoner internt. Våre verktøy og kompetanse gjør først og fremst en ting: Gi bedriften din frihet og kontroll på egne data og kostnader, og derfor utløser store besparelser nå og i fremtiden.