Teknisk gjeld 101

førsteillu-01

Hva er teknisk gjeld?

Det betyr ganske enkelt at du har samlet opp fysiske eller digital informasjon gjennom årene. F.eks arkivfiler(papirer), datafiler og dokumenter, gjerne i utdaterte formater med tilhørende gammelt software. Alle disse dokumentene og arkivene "tvinger" deg til å bruke kapital, ressurser og oppmerksomhet for å holde dataene/dokumentene i brukbar og/eller i lovlig stand.

Det defineres som gjeld fordi det har en renteeffekt:

Jo lenger man venter med å ta tak i problemet jo mer øker kostnadene for å få gjort det man skal. Det blir vanskeligere å få tak i folk med rett kunnskap, ting tar lengre og lengre tid, og kostnader knyttet til software og lisenser øker i takt med hvor komplekst og "særegent" ditt system blir.

I tillegg vil resten av verden gå i motsatt retning; og lære seg mer effektiv teknologi og bedre måter å gjøre ting på. Dermed blir renteeffekten enda verre fordi avstandend til "nåtiden" øker enda mer, sett fra ditt perspektiv.

Hvordan vet du om du har for mye teknisk gjeld?

ai-03-01

Hva er symptomene på at man begynner å havne for langt bakpå?

1. Man har "alltid" en prosess gående for å utrede og "se om man kan gjøre noe", men så kommer virkeligheten - og opprydningsprosjektet havner nederst på prioriteringslista,
- som det ofte gjør når kunden ringer.

2. Dersom nye ideer, teknologi, muligheter eller ønske om endring aldri får innpass fordi "dominoeffekten" av å gjøre endringer rett og slett vil kreve for mye og derfor distrahere for det du og dine kollegaer egentlig skal gjøre: Levere for kunder og tjene penger.

3. Man har store kostnader knyttet til gamle data, software, dokumenter, servere, filtyper.

4. Man er avhengig av spesialkompetanse for å kunne lagre, få tilgang, eller i få mulighet til å bruke og behandle sine egne digitale eller fysiske arkiver.

ai-04

Hvorfor gjør man ikke noe med det?

1. Det er nærmest umulig å vite hvor man skal søke hjelp. Nettopp fordi din situasjon sannsynligvis er noe spesiell og man ser at jobben vil kreve en voldsom oppvask og tilgang til kompetanse og teknologi (både gammel og ny).

2. Dersom du allerede har tilgang til kompetansen som kreves for å i det hele tatt kunne forklare til noen andre hva som trengs,-
så ville du aldri hatt behov for å snakke med noen andre uansett.

Eskalerende ressursbruk hadde blitt tatt hånd om for lenge siden.

Alle vil alltid ha noe teknisk gjeld, siden man aldri vet 100% hva man trenger er det umulig å ha 0 teknisk gjeld. Målet er for de fleste bedrifter å minimere og redusere de negative konsekvensene så godt man kan.

Og kanskje enda viktigere: Ha enkle rutiner og tilgang til systemer som gjør det mulig å tilpasse seg uforutsette endringer i fremtiden:

De som takler dette, hva gjør de?

Eskalerende driftskost, avhengighet av spesialkompetanse, dyre lisenser og flere "ad-hoc" løsninger for å få ting til å fungere er typiske tegn på at man har lagt lokk på bedriftens fremtidsmuligheter. Dette fordi den tekniske gjelden rett og slett holder deg tilbake.

De som får dette til, hva gjør de?

To alternativer:

Alternativ #1:
De setter opp et komplett digitaliseringsprosjekt. De satser på at konsulenter, intern kompetanse og valgene de tar i dag er akkurat riktig for det man vil trenge i fremtiden, og at alt vil passe budsjett og deadline sånn noenlunde.

Alternativ #2:
1. De får oversikt, kontroll og tilgang på sine data umiddelbart - uten å digitalisere først.

2. Dermed kan du og dine kollegaer enklere se hvordan tingenes tilstand faktisk er, gradvis over tid. I motsetning til å måtte øke risiko og låse seg til kritiske avgjørelser uten at man har skikkelig oversikt.
I stedet bruker man en prosess som gjør at alle dine data og arkiver kan brukes som om det er digitalisert - uten at et kaotisk og kostbart "megaprosjekt" er blitt gjennomført.

iO Data leverer noe sjeldent: friheten til å enkelt ombestemme seg i fremtiden: Uten eksploderende kostnader, endring eller stopp i drift, eller ekstrarbeid i andre deler i bedriften.

Med iO Data får du etablert ditt eget økosystem for all informasjonen i din bedrift, prosjekt eller avdeling. Du får ryddet opp i gamle applikasjoner, bli kvitt dyre lisenskostnader og serverleie, samtidig som du og dine kunder overholder lover og regler knyttet opp mot informasjonsforvaltning.

Men kanskje viktigst: Du får muligheten til å ta et valg som pr. i dag fremstår som det absolutt riktige, uten at du havner bakpå når det i fremtiden viser seg at man egentlig skulle ha gjort ting på en annen måte.

Med oss får du enkelt justert kursen slik du vil, når du faktisk trenger det

Har du spørsmål, planlegger eller kanskje du allerede er i prosess med å takle teknisk gjeld: Vi kan gjerne bidra med råd og tips.