Legg et "filter" over din bedrift

Vi gjør alt i hele bedriften din søkbart i et eget "google søk". Alt på en plass!

Dermed får du oversikt, kontroll og tilgang - FØR du setter i gang større, kostbare og mer risikofylte endringer/prosjekter, som man tidligere var nødt å gjøre for å oppnå effekt.

Det betyr: en tryggere, mer praktisk og betydelig mer kostnadseffektiv løsning som leverer resultater med en gang. Uten risiko, uten kaos og stopp i eksisterende prosesser.

Frigjort fra tungvinte prosesser og kostbare løsninger.

Nå kan de som du gir tilgang søke gjennom alt av fysiske og digitale data i din bedrift, og finne frem på sekunder. Dette åpner for en del muligheter: Trenger du fortsatt de dyre serverne for å lagre historiske data? Finnes det rimeligere måter å lagre de fysiske arkivene på? Kan du unngå å investere store summer bare for å få digitalisert et helt (eller deler av) arkivet ditt? Svaret er jo helt klart ja. Så raskt du har ditt "google søk" på plass, blir det innlysende hvor man kan kraftig redusere kostnader. Husk at, samtidig som du kan begynne og lete etter enkle kostnadskutt, har dine ansatte allerede startet å jobbe betydelig mere effektivt.

Sikre drift og kontinuitet først -
Vi har snudd den tradisjonelle digitaliseringsprosessen på hodet

Det er ikke lett å vite hva som vil fungere for din bedrift i fremtiden. Mange lover mye og går høyt ut med store projeksjoner og estimater, uten at det egentlig er tatt hensyn til rutinene, nyansene og detaljene som kreves for at din bedrift skal levere verdi - hver eneste dag - også når ting er litt utenom det vanlige.

Derfor er denne fremgangsmåten designet for å ikke gå i veien for nettopp din bedrifts rutiner, behov og vaner. Vi tilbyr en rimelig og effektiv mulighet til å la teknologi jobbe parallelt med din organisasjon og som kan gradvis overlappe og synkroniseres med nettopp deres prosesser - når man trenger og ønsker selv.

Hva om vi allerede har løsninger vi er fornøyde med?

..hele poenget med å be oss om en gratis rapport, er å se om det finnes muligheter for effektivisering og kostnadskutt,- uten at man må snu hele bedriften på hodet, eller gjøre store investeringer. På toppen av dette er vår fremgangsmåte bygget for å utvikles over tid, kun ved behov. Dermed blir mange overrasket når de kan kutte kostnader med en gang, i tillegg til å ha muligheten til å utvide når bedriften er klar for det selv, – KUN når man er helt sikker på at det ikke er noen risiko for negative konsekvenser, og tydelige muligheter for å kutte kostnader

Du er ikke den eneste som liker å kutte kostnader og effektivisere når muligheten byr seg: