Smart lagring, tilgang og kontroll på fysiske data


I våre lokaler finner vi allerede alt fra steinprøver for oljeselskaper til rader av papirtunge arkiver som nå er lettere tilgjengelig og mye rimeligere å forholde seg til for våre kunder.
Betongbygget sørger for god sikring, og har alarmer og detektorer med direkte tilknytning til brannvesen og vaktselskap - samt adgangskontroll, og kontroll av blant annet temperatur og luftfuktighet. Alle som jobber hos oss har vist uttømmende vandelsattest for å sikre at dine materialer og data med sensitive opplysninger er i trygge hender.

Fysiske objekter, prøver osv.

Fysiske papirer: Dokumentasjon, rapporter, avtaler, transaksjoner,
HR-arkiver, annen data i "papirformat"

Spesialdata med krav til lagringsmiljø. f.eks kjøling, luftfukt, etc.

Tilgjengelig i et enkelt søk - digitaliser kun når du trenger

Skanning & Digitalisering

De fleste velger å starte med sitt eget "google søk" hvor man kan søke frem det dokumentet man vil digitalisere, og digitalisere kun dette dokumentet "on demand".
Her finnes stort sett ingen begrensinger: Vi kan skanne, konvertere og digitalisere stort sett alle typer arkiver, når du trenger det.

Om du ønsker hele eller deler av et arkiv digitalisert med en gang så fikser vi også det.

Visningsrom

I våre lokaler har du mulighet til å sette igjen ditt eget eller få tilgang til utstyr og teknologi som gjør at prosessen med å hente analyser eller andre data krever minst mulig tid, kapital og ressurser fra deg. Du trenger ikke lengre bruke plass internt eller leie lab et annet sted, eller bruke tid på å oppsøke rett teknologi: Hos oss har du alt på en plass.

Kunnskap og erfaring = trygghet

Vi hjelper din bedrift å ta kontroll på, ta vare på, og ikke minst å kvitte seg med informasjon som ikke lenger er relevant, eller i det hele tatt lov til, å ta vare på.

Vi sikrer at lover og regler tas på alvor, og med oss får dere rådgivning i forhold til de lovverkene som gjelder for informasjonslagring med på kjøpet. Nye lover, blant andre GDPR, har pålagt bedrifter å slette mye informasjon som ligger lagret i gamle arkiver. Med oss blir dette tatt hensyn til i digitaliseringsprosessen, og vi sørger for trygg og miljøvennlig destruksjon av dokumenter med informasjon som det ikke lenger er nødvendig eller lov å lagre.

Adgangskontroll, klimakontroll og skadedyrkontroll

Sikker Makulering

Uttømmende vandelsattest for alle ansatte

Alarmsystem med direkte tilknytning til brannvesen og vaktselskap

Økonomi

Oversikt og tilgang skaper rom for gode avgjørelser, plutselig har man gjort flere prosesser MYE enklere og har på toppen av det, mye mer kontroll. Dermed kan man enkelt fjerne dyre prosesser, lisenser, fysisk plass, lagring osv. uten fare for at arbeidsflyten ødelegges eller at man mister data og informasjon.