Smart lagring, tilgang og kontroll på digitale data

En typisk kunde hos oss har flere kilder til data, kanskje det er data i samme kategori, men gjennom årene har det blir lagret på forskjellige måter og/eller i forskjellige formater. Man har gjerne flere cloudløsninger, lisenser, pålogginger, tilganger og kunnskap spredt rundt på flere personer og/eller avdelinger i bedriften (og noen ganger i andre bedrifter) . Da har man enda ikke nevnt de gamle harddiskene og serverene som fortsatt står og durer bakerst i kontorlokalet. Felles for alt er at man ikke har helt oversikt på innhold, tilganger og ikke minst: kostnader.

Med oss får du oversikt og kontroll, samtidig som du kan lagre og omformatere dine data på den måten som er best for deg i øyeblikket. Enten du ønsker bedret økonomi, praktisk bruk eller for å overholde lover og regler, med oss får du alt.

Visste du at.. mange selskaper betaler skyhøye priser hver eneste måned per lagret Terrabyte?

hos oss er prisen 6,-

Data på egne servere

Data fra eksisterende skyløsninger og andre digitale platformer

Historiske data i flere formater-, lagrings- og tilgangsløsninger

Data i utdaterte eller upraktiske filformater

Data på gamle hardisker, floppydisker, gamle servere osv

Digitale video og bilde arkiver

Alt trygt lagret og tilgjengelig i et enkelt søk
- Digitaliser eller konverter kun når du trenger

En mindre sårbar bedrift

Nå kreves kun et søk og et klikk og du har tilpasset filen eller dokumentet til bedriften slik den er i dag. På den måten reduseres behovet for servere, spesiell kompetanse, tungvinte prosesser, lisenser/software, kostnader og tid.

Alt dette,- uten at du mister kontroll eller står i fare for data går tapt eller behandles uforsvarlig.

Tilgjengelig i søk

Med iO Data får du en enkel prosess som gjør dine digitale data tilgjengelig i et enkelt søk.

Du trenger ikke lengre finne rette pålogging, snakke med IT eller lete frem rette nøkkelperson for å fortelle hvilket arkivskap du må lete i.

Smart omformatering

Det finnes flere typer informasjon i forskjellige typer formater i en bedrift. Alle formatene var på et punkt hensiktsmessig, men over tid blir teknologien foreldet og dataene blir en byrde både praktisk og økonomisk.
Man er gjerne tvunget til å drifte servere med en spesiell type teknologi, ha ansatte med spesiell kunnskap om arkivene eller kjøpe en spesifikk type software eller lisens for å ha tilgang til dataene på en trygg måte

Med oss trenger du bare klikke en gang så blir filen din omformatert og levert i formatet som passer deres moderne systemer.

Kunnskap og erfaring = trygghet

Vi hjelper din bedrift å ta kontroll på, ta vare på, og ikke minst å kvitte seg med informasjon som ikke lenger er relevant, eller i det hele tatt lov til, å ta vare på.

Vi sikrer at lover og regler tas på alvor, og med oss får dere rådgivning i forhold til de lovverkene som gjelder for informasjonslagring med på kjøpet. Nye lover, blant andre GDPR, har pålagt bedrifter å slette mye informasjon som ligger lagret i gamle arkiver. Med oss blir dette tatt hensyn til i digitaliseringsprosessen, og vi sørger for trygg og miljøvennlig destruksjon av dokumenter med informasjon som det ikke lenger er nødvendig eller lov å lagre.

Sikkerhetskopiering til tape = ekstremt sikkert, BILLIG og trygt.

Hyppige "snapshots" som gjør det enkelt å "rulle tilbake" i tid, om du skulle være uheldig å gjøre en feil.

Adgangskontroll, klimakontroll og skadedyrkontroll

100% beskyttet fra hackere, brannsikkert og innbrudds-sikkert

Sikker Makulering

Uttømmende vandelsattest for alle ansatte

Alarmsystem med direkte tilknytning til brannvesen og vaktselskap

Økonomi

Oversikt og tilgang skaper rom for gode avgjørelser, plutselig har man gjort flere prosesser MYE enklere og har på toppen av det, mye mer kontroll. Dermed kan man enkelt fjerne dyre prosesser, lisenser, fysisk plass, lagring osv. uten fare for at arbeidsflyten ødelegges eller at man mister data og informasjon.