Decomissioning - gjort trygt og enkelt.

Har du viktig data som kjøres på gammel teknologi og snart utdaterte systemer som f.eks MySQL, Lotus eller Oracle? Det er sannsynligvis kostbart og tungvint.

I tillegg er du trolig sårbar siden du også er avhengig av enkeltpersoner med spesiell kunnskap om systemene for å kunne gjøre endringer og å få alt til å fungere.

Vi har utviklet en effektiv og enkel prosess som gjør at du enkelt kan kvitte deg med de tungvinte og kostbare systemene og de ressurskrevende prosessene. 

Du får samlet alt i et søk , kvittet deg med sårbarheten og sikret deg frihet og kraftig kostnadsreduksjon. 

Alt dette uten at du låser deg til eller gjør deg avhengig av leverandører, spesielle dataformater, nøkkelpersoner eller eskalerende kostnader for hver minste endring eller behov utenfor rammevilkårene.

Rammeverk og systemtyper som lett kan pensjoneres og frigjøre kapital og ressurser:

 • I de fleste tilfeller er det bare et spørsmål om tid før du har behov for noe som dine eksisterende leverandør-avtaler eller teknologi ikke har tatt høyde for.
  Og da begynner problemene (og kostnadene), til leverandørens store fornøyelse.

  iO Data ble startet for å endre nettopp dette, derfor lover vi:
 • Din fleksibilitet settes først: Ingen "vendor lock-in". Med andre ord, du trenger ikke være nødt til å betale deg ut av en tjeneste eller for å gjøre endringer i fremtiden.
 • Slutt å være avhengig av nøkkelkompetanse. Med vårt økosystem får du mulighet til å la data flyte fritt. Dermed kan du fortløpende endre dataformat, velge hvem som har tilgang, eller hvilket system dine data skal være kompatibelt med. Dermed er sårbarheten og avhengigheten av spesialkompetanse eliminert.
  Bare her er det mye å spare.
 • Du "må" ingenting. Når behovet for et nytt verktøy, prosess eller datatype melder seg vil du ikke oppleve at du "må" bruke vår løsning for å få gjort det du ønsker. Med oss kan du invitere inn hvem som helst, eksportere hva som helst, eller linke opp mot et hvilket som helst system eller software uten at kostnadene løper løpsk.

Gjennom vår prosess og enkle verktøy får du og dine ansatte søketilgang til alle databaser i en og samme løsning, uansett hvilke teknologier og databaseløsninger dere bruker i dag. 

Dermed er ikke organisasjonen lengre avhengig av intern eller ekstern kompetanse og kunnskap for å få jobben gjort. 

 

Din egen «exit-knapp»

Husk: Vi er såpass trygge på at denne tjenesten er riktig for din bedrift at vi har laget en egen "exit-knapp" hvor du, når som helst kan løse ut alle dine data, og avslutte ditt kundeforhold med oss.

Uten noen form for nedside: Ingen plutselig ekstra kostnad, uten at du taper noen form for data eller mister tilganger til andre eksterne løsninger du vil fortsette å bruke.

Spør du oss om hjelp, er det dette du kan forvente:

 1. Reduser de direkte kostadene med minst 50%. Med andre ord dersom du betaler 75.000 pr. mnd i dag for driften alene, endres disse til max 36.000 pr. mnd. 
 2.  Du er fri: Ingen bindingstid eller  «lock-in’s» som låser deg til en løsning, systemer eller prosesser: Gjennom denne platformen kan du teste, flytte data eller velge og vrake mellom software, leverandører og teknologi, helt fritt. Ditt eget økosystem hvor du har kontrollen.
 3. Siden dataene nå kan flyte fritt uten at du er avhengig av enkeltpersoner og timesvis med manuelt arbeid for sikre at alt henger sammen, kan du i praksis redusere ressursbruken som kreves for å ha kontroll på systemene til nærmere 0.
 4. Når du nå ikke lenger trenger spesialkompetanse for å trygt kunne finne frem, lagre og behandle dine data, kan alle andre brukere nå få gjort jobben sin mye mere effektivt: De kan bare logge seg på og søke opp det de er på jakt etter, helt uten flaskehalser, eller masse manuelt arbeid. 
 5. Ønskes spesielle tilganger eller tilgangsbegrensninger for enkelte i eller utenfor din bedrift, gjøres dette med et par klikk fra admin. 
 6. Konverteringstjenester er bygget inn i løsningen. Når en avdeling plutselig trenger å importere gamle data i utdaterte formater inn i det nye digitale verktøyet dere har anskaffet, kan dette gjøres med et klikk i samme løsning, for kun de dataene dere faktisk trenger – når de trengs. 

Vil du vite akkurat hvordan dette vil se ut for din spesifikke situasjon?

Kontakt Tore Joa på:

906 16 033
tore@io-data.no

Use case enkel.

La oss si at du kjører [aeofnaeof] på Oracle

Use case avansert.

La oss si at du kjører [xxxxx] og [zzzzzz] på Oracle, [yyyyy] på mysql, paralellt som dere nettopp har anskaffet dere nytt system for deler av [xxxxxx]databasen  for å være i tråd med dagens teknologi og markedets behov. Problemet er bare at databasene er utviklet over lang tid, enkelte data har magler og andre data stukturert på forskjellig måte og derfor snakker ikke sammen uten direkte innsats og kontroll fra bedriften selv. På toppen av dette er [yyyyyy] avhengig av å synkroniseres med en ekstern database gjennom en zapmodul som konverter de nødvendige dataene over til [bbbbb] som er foretrukket format av tredjepart. 

Dette skaper en situasjon hvor bedriften først og fremst taper en masse tid og ressurser på å holde liv i og sikre at dataene ender der de skal. I tillegg kommer kostnader for å drifte servere og oppdatere sikkerhet og kompabilitet. Til slutt har man også en kostnad hos ekstern leverandør som også må bruke tid når data skal konverteres og overføres. 

På toppen av alt må man innse at man er helt avhengig av nøkkelkompetansen og erfaringen internt og hos leverandør, for å i det hele tatt klare å behandle enkle data.

Man er ekstremt sårbar.

Det blir dyrt, uforutsigbart og distraherende: er det dette din bedrift skal bruke tid på? 

Velger du å kontakt oss for å lære mer vil du få presenter noe ca. slik: 

De 75K bedriften betaler hver måned for drift kan reduseres til minimum 40k.

For brukerne er alt nå tilgjengelig på en plass, uavhengig av hvor det faktisk befinner seg, eller i hvilken type format det er lagret. 

Uavhengig av hvor 

 
Du står helt fritt til å velge oss bort, uten å risikikere tap av data eller andre skjulte «straffegebyrer».

Løsningen lar deg velge fritt hvem du vil jobbe med  

Andreas Heldal-Lund, CEO

(+47) 900 43 299

«

Vi går motstrøms: «Alle» har erfart at tilsynelatende perfekt due diligence sjeldent hjelper. Med en gang det  er behov for en liten endring, forandres avtalevilkårene. Det betyr at kostnadskalkyler og forutsigbarheten man trodde man hadde sikret seg, forsvinner – og det blir mest sannsynlig bare verre.

Derfor har vi skapt et økosystem hvor din bedrift fritt får gjennomført endringer i data og prosessene rundt, uten at man gjør seg sårbar og avhengig av eksterne aktører (inkludert iO-Data) eller nøkkelpersoner internt. Våre verktøy og kompetanse gjør først og fremst en ting: Gi bedriften din frihet og kontroll på egne data og kostnader, og derfor utløser store besparelser nå og i fremtiden.