Kategorier
Uncategorized

DITT ARKIV DIGITALT UTEN INVESTERING – NÅ!

DITT ARKIV DIGITALT UTEN INVESTERING – NÅ!

Dagens unike situasjon i samfunnet kan gi noen bedrifter dårlig tilgang til viktig fysisk arkivmateriell de trenger i den daglige driften, som HR-arkiver, kontrakter, tekniske tegninger etc. Vi ønsker å bidra med det vi kan best for å sikre at bedrifter kommer seg best mulig gjennom denne utfordrende tiden.

iO Data tilbyr derfor følgende tjenester for kritisk arkivmateriell:
  1. Vi befarer og henter arkivet gratis, du trenger ikke å gjøre noe annet enn å gi oss tilgang.
  2. Gratis lagring hos oss første 3 mnd.
  3. Gratis online søke- og bestillingsverktøy som gir deg digital tilgang til alle dine data.
  4. Skanning ved behov med garantert leveringstid digitalt.
Skanning ved behov med garantert leveringstid digitalt. Ta kontakt for et uforpliktende telefonmøte i dag. Om ønskelig utfører vi digital befaring ved bruk av video som et ledd i å begrense spredning av virus.

iO Data er eksperter på fysisk og digital arkivering samt digitalisering. Våre ansatte må fremlegge utvidet politiattest for å jobbe med våre kunders arkiver og våre prosedyrer styres av vårt ISO 9001:2015 kvalitetssystem.

Kategorier
Uncategorized

NEW IO MEMBER

NEW MEMEBER

Category: Uncategorized

NEW IO DATA MEMBER

We are proud to welcome Mr. Johan Kinck to the iO Data Team. Johan has worked with data management for more than 20 years, both in oil companies and in the service industry. He has a strong technical background and can support our customers on establishing data structures, software evaluation and also assist in handling data flow both internally and externally.

His expertise in Data Management has been much appreciated in the industry for many years and we are looking forward to working together with Johan to create even more satisfied customers.

We welcome Johan!

Kategorier
Uncategorized

MEET US AT ECIM 2018

The future of Information Management

Category: Uncategorized

MEET US AT ECIM 2018

iO Data AS is proud to once again participate at the ECIM Conference in Haugesund 10-12 September, the most important E&P IM and Data Management Conference in Europe. Come and visit our stand or attend our presentation of iO MapClip, a new GIS based archive solution that will provide companies easy access to their seismic data stored both online and offline. This session will take place on Monday the 10th at 16:00 and will be hosted by Tore Joa and Johan Kinck.
Visit ecim.no for more information.

Kategorier
Uncategorized

R&D FUNDING AWARDED

Kategorier
Uncategorized

NORDIC EDGE EXPO 2018

NORDIC EDGE EXPO 2018

Category: Uncategorized

NORDIC EDGE EXPO 2018

Join iO Data AS at #nordicedgeexpo from 25. - 27. September in Stavanger, Norway.Visit us at Stand E10 #smartcities #digitization #digitaltransformation #innovation

Kategorier
Uncategorized

THE INFORMATION STRUGGLE

THE INFORMATION STRUGGLE

Category: Uncategorized

IO DATA CONDUCTS MARKET
RESEARCH

In the iO Data market research 90% answered that a web-based online system with GIS functions with access to both online and offline data would solve these issues. One of the anonymous replies wrote: “After the recent years of savings in the oil industry, the situation is that we are fewer people who will perform the same job. It is absolutely crucial for us to take advantage of the opportunities that lie in GIS regarding management and disclosure of data.”

Kategorier
Uncategorized

MEETING WITH GNPC

MEETING WITH GNPC

Category: Uncategorized

MEETING WITH GNPC

Today we had the privilege to present our software solutions for Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) in cooperation with th NPD! Thanks for visiting us, we had a great time at iO Data AS👍 Have a safe trip back home everyone.Ghana National Petroleum Corporation & Oljedirektoratet

Kategorier
Uncategorized

GROWTH AND EXPANSION FOR IO DATA

GROWTH AND EXPANSION FOR IO DATA

Category: Uncategorized

GROWTH AND EXPANSION FOR IO DATA

The first action of 2019 is for iO Data to move into a more substantial and better-fitted facility. 2018 was as expected a very busy and interesting year for our company. With ambitious goals for 2019, we need to make some practical adjustments that can house our growth.

Once the largest factory building in Norway, where the Sandnes local business developer Øglænd established his bicycle development and production plant (DBS, translated "The Best Bicycle" in Norwegian), our new home in Sandnes will secure enough space and infrastructure for iO Data head office and future growth. We are delighted that we can stay close to the market we know so well, and we have since our start in 2017 been focused on developing more innovative and better services with much better and sensible pricing. iO Data wish all our customers and partners a Happy New Year! We look forward to an innovative and prosperous new year with a joint focus on promoting digitalization and developing smarter solutions!

CONTACT INFO
Andreas Heldal-Lund
Mobile: (+47) 90 04 32 99
Email: andreas@io-data.no

Kategorier
Uncategorized

Den nye sikkerhetsloven

DEN NYE SIKKERHETSLOVEN

Ved årsskiftet trådte ny lov i kraft som skal sikre at landet fungerer også i en krise. Loven viderefører dagens regler, som var mer fokusert på fysisk sikring, men har nå mer funksjonelle krav og går ikke i detalj om konkrete tiltak. Altså betydelig mer dynamisk og gir mulighet for mer fleksibilitet.

Ny lov er mer tilpasset dagens situasjon og sikkerhet rundt elektroniske informasjonsobjekter, og tar høyde for teknologisk utvikling. Overordnede krav er detaljert i forskrifter, med ytterligere detaljer gjennom veiledninger.

Den introduserer begrepet «forsvarlig sikkerhetsnivå» som kan føre til usikkerhet, men dette vil defineres over tid gjennom praksis. Vi må forberede oss på flere og mer avanserte forsøk på å (for eksempel) kompromittere kritiske samfunnsfunksjoner, manipulering av oljeproduksjonen og snoking i sensitiv informasjon.

Mindre bedrifter har 35% høyere risiko for datainnbrudd enn store. I en økt digitalt sammenkoblet verden med økt privatisering og flere datasystemer som snakker sammen har hver og en et eget samfunnsansvar. Samfunnet er en lenke av individer og virksomheter der det svakeste ledd er en trussel mot alle. Alle må derfor gjøre det de kan for å sikre seg mot angrep og private virksomheter bør derfor også vurdere hvilken påvirkning loven og det endrende trusselbildet kan ha for dem.

Alle bør ha et styringssystem for sikkerhet. Ny lov betyr ikke at man må begynne med blanke ark, men bygge på det man allerede har. Kravet er at alle sikrer at de har et forsvarlig sikkerhetsnivå. Dette kan oppnås gjennom en kombinasjon av menneskelige, elektroniske, fysiske og organisatoriske tiltak. Ta derfor utgangspunkt i eksisterende styringssystem for kvalitetssikring, HMS, personvernforordningen og annet regelverk.

Loven utvider også styret og daglig leders ansvar. Ansvaret for sikkerhet må inn i styrerommet og kan ikke bare overlates til IT-avdelingen. Et første råd er å følge NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet:

Identifisere og kartlegge Beskytte Opprettholde og oppdage Håndtere og gjennopretteAv Andreas Heldal-Lund CEO, iO Data AS Mobile: (+47) 90 04 32 99 Email: andreas@io-data.no

Kilder:
Sikkerhetsloven: https://goo.gl/fJ5rL5
NSM «Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet»: https://goo.gl/8AjU6X

Kategorier
Uncategorized

MEET US AT NOSP EVENT IN STAVANGER

iO Data will present at NOSP in Stavanger January 17 2019 in Stavanger, titled “All physical and digital data accessible in one GIS archive solution”. Please spread the word and bring a colleague to join us for some socializing, pizza and interesting discussions! Free admittance and no registration required.