"OKEA er godt på vei med å etablere en versjon av sin digitale corporate sannhet og iO Surface er en sentral brikke i informasjonsarkitekturen som ligger som basis for denne suksessen. iO-Data sin plattform forsterker OKEA sin evne til å ta eierskap i egne data og gjøre de lett tilgjengelig både internt og eksternt."
Bjørn-Ovin Wivestad
IT Manager, OKEA

Situasjonen

Okea kjøpte Draugen fra Norske Shell AS og ble operatør i desember 2018
Draugen-feltet ble oppdaget i 1984 og har produsert siden 1993

Ulike datatyper har blitt samlet inn gjennom årene:

- Seismikk og brønndata på magnetbånd i forskjellige formater
- Digitale seismiske data i forskjellige formater.
- Fysiske data fra flere forskjellige lokasjoner (kjerneprøver, gassprøver, oljeprøver, tynnslip, plugger fryseprøver osv.)
- Fysiske ustrukturerte data i forskjellige formater (dokumenter, permer, tekniske tegninger, kart , logger)
-Digitale data i forskjellige format (pdf filer, videofiler,bilder osv.)

Oppgaven:

Finne en lagringsløsning hvor alle data kan arkiveres på en trygg måte, til en fornuftig pris, samtidig som alle data er tilgjengelig for effektiv bruk.

Leverandør av lagringsløsning måtte også kunne bistå med håndtering av følgende utfordringer som OKEA hadde

 • Store mengder data samlet opp over mange år.
 • Utfordrende å få oversikt over data og vanskelig å spore hvor data faktisk var lagret.
 • Forstå og definere hvilke data som allerede er digitalisert og hvilke som er fysiske.
 • Hvilke data er allerede tilgjengelige og mulige å bruke
 • Forstå hvordan de fysiske dataene ser ut.
 • Lese og kartlegge data lagret på magnetisk spolebånd.
 • Indeksere, barkode og organisere alle data, og innføre full sporbarhet på alle arkivobjektene.
 • Løsningen og forskjellen

  iO Data fikk anledning til å ta en gjennomgang av OKEA's situasjon.

  Med hjelp av vår egen programvare: iO Archive og iO Surface, samt en iO Crawler som ble installert på tvers av alle arkivene kan ansatte nå søke gjennom både fysiske og digitale arkiv, uavhengig av hvor selve original dokumentet ligger og uavhengig av hvilket format det er i.

  Legg merke til at kunden fritt kan velge å koble på et hvilket som helst verktøy, data-, lagrings-, eller formattype de selv ønsker. Dermed kan gammel og ny data sømløst flyte fritt på tvers av forskjellige behov, ønsket type software og type lagring, i tillegg til å gjøre alt oversiktelig og enkelt å bruke:

  Cegals Coud Portal muliggjør full integrering av både fysiske og digitale data

  iO Archive og iO Surface er tilgjengelig direkte i Cegals portal.

  Oversikt verktøy:

 • Cegal Portal
  Portal for å samle Cegal's egne og eksterne løsninger
 • Cegal GeoCloud
  Den digitale motorveien for subsurface
 • iO Surface
  Enkel tilgang til alle fysiske og digitale data gjennom et GIS grensesnitt
 • iO Archive
  Et moderne arkivsystem som gir full tilgang og oversikt over offline og online data i en og samme løsning.
 • Uavhengig av format, lagringsplass og fysisk lokasjon ble relevante deler av arkivet tilgjengelig i iO Surface

  OKEA bruker nå et interaktivt kart til å søke seg gjennom historiske data. Husk at dataene de ser i kartet kan være lagret i fysiske arkiver eller på en moderne skyløsning. Brukeren selv merker ingen forskjell i praksis.

  Dersom man gjennom dette søket finner et knippe dokumenter man kunne tenke seg å ha i et annet format, løses dette enkelt i selve søkemotoren: Man kan enkelt bestille konvertering fra et format til et annet, med et par klikk.

  Enkel identifisering av duplikater, på tvers av filtype og lagringsmedie.

  Resultatet: Fleksibilitet, ressursbesparelser og kostnadseffektivitet.

  OKEA var oppe å gå operasjonelt på rekordtid:

  Uten å være nødt til å digitalisere og konvertere hele datamengden med en gang. I stedet kan OKEA forholde seg til alle data "som de er". Alt samlet på en plass, tilgjengelig i en og samme prosess.

  Dermed unngår man å bruke mye unødvendig tid på å søke, lete, omformatere og lagre på nytt. Man slipper å være avhengig av nøkkelpersonell, kompliserte prosesser for å gi/få tilgang til, eller ha kompetanse på formater, lagringstyper, og eventuelle konverteringer "in-house".

  Med andre ord: Med iO Data kjøper man seg ikke et problem i fremtiden for å løse noe på kort sikt. Fra dag en sikrer og forbedrer din bedrift kontrollen, fleksibiliteten og tilpasningsevnen som alt for ofte uteblir når man henter inn tjenesteytere utenfra.

  Kostnaden ble (og er) naturlig nok en brøkdel av et fullskala digitaliseringsprosjekt.

  Alle har sin egen unike situasjon, planer og muligheter:
  Med oss får du en platform som løsriver deg fra nøkkelpersoner, programvare, leverandører, kostbare avtaler eller gjør deg avhengig av spesiell kompetanse: Du får frihet til å velge hvordan du vil takle fremtidige utfordringer på den måten som er best for din bedrift.
  - med iO Data tar du kontrollen tilbake.

  Vil du vite akkurat hvordan dette ville se ut for din spesifikke situasjon?

  Kontakt Tore Joa på:

  906 16 033
  tore@io-data.no