Case Study: Multiconsult

"Det beste er at vi får kontroll med en gang, uten store investeringer. Alternativet var for oss, som for alle andre: Å risikere tid, kapital og andre ressurser for å få oversikt, tilgang og kontroll. Pga. iO Data slapp vi alt dette og vi har derfor spart tid og penger.

Flere cloudløsninger, formater og arkiver, som alle ble brukt: av og til.

Mål: Kutte kostnader og effektivisere drift

Multicom var allerede i prosesser med flere annerkjente it-selskap om en løsning. Målet vår å skape bedre arbeidsflyt i bedriften, siden de hadde flere systemer, databaser, fysiske arkiver som alle var i litt forskjellige formater og hvor man hadde forskjellig grad av nøyaktighet i strukturen. Enkle oppgaver kunne ta dagevis kun fordi prosessen rundt å finne og være sikker på man hadde riktig data var grodd ut av kontroll.

"Vi hadde egentlig ikke tenkt at det fantes noe annet svar en å bygge vår egen løsning for å få ordnet opp i dette, men da vi ble oppmerksom på iO-Datas løsning var tok vi en kjapp prat med de, til tross for at vi egentlig hadde bestemt oss for en annen løsning. I dag er jeg glad vi gjorde det: Resultatene vi hadde ønsket oss i ett "best-case-scenario" kom etter kort tid. Vi betalte en brøkdel av det vi hadde sett for oss, og fikk resultatene med en gang. Etter det var det enkelt å gradvis effektivisere og kutte kostnader etterhvert som vi ble oppmerksomme på mulighetene.

Resultatet i tall

0 %
Reduksjon fra antatt til reell kostnad
0 Dager
Reduksjon i tidsramme

I tillegg har multiconsult gjort minst fire effektiviserings endringer i organisasjonen som en direkte konsekvens av mulighetene iO Data's løsning utløste. Nøyaktige tall på dette er vanskelig og oppdrive. Men at tid og penger ble spart, det er sikkert!

Du er ikke den eneste som liker å kutte kostnader og effektivisere når muligheten byr seg: