Kategorier
Uncategorized

PRESS RELEASE

Pressemelding

Author: Kaj Robert Eike

PRESSEMELDING

IO DATA VIL DIGITALISERE NORGE

Nyoppstartet bedrift i Sandnes skal gjennom innovasjon gjøre det enklere og rimeligere å sikre bedrifters informasjon. I dag går for mye tapt fordi det er for dyrt å gjøre noe med det. Det brukes for mye ressurser på å gjenfinne og digitalisere, samtidig som produksjon av ny informasjon vokser dramatisk. Fremtiden er digital og løsningene er allerede her. iO Data vil hjelpe norske bedrifter til å realisere verdien i all informasjonen de har.

iO Data er startet av fem lokale gründere som sammen har 60 års erfaring fra informasjonsforvaltning. «-Vi tror alle tjener på at det er reell konkurranse i markedet. Det gir fornuftige priser og driver innovasjon. Fremtiden er digital og vårt fokus er å gi våre kunder et kvantesteg i riktig retning!», sier daglig leder Andreas Heldal-Lund.

Ved å automatisere prosesser vil vi tilgjengeliggjøre og samtidig øke verdien av kundens data. Mye data fra eksempelvis norsk kontinentalsokkel ligger fremdeles dårlig registrert på gammelt media. Mye data kan være i ferd med å gå tapt fordi teknologi og kunnskap forsvinner, det ønsker iO Data å gjøre noe med på en kostnadseffektiv og innovativ måte.

iO Data hjelper bedrifter over i sikre skyløsninger, digitaliserer og indekserer ustrukturert informasjon. Og alt gjøres enkelt tilgjengelig gjennom nettleser og mobiltelefonen. «-Vi fjerner bekymring for at informasjon går tapt og sparer kost uten store investeringer»,legger Heldal-Lund til.

Med fokus på sikkerhet og kvalitet tilbyr iO Data også tjenester innen konvertering av data mellom datasystemer og informasjonsbærere –som magnetbånd og harddisker. Bedrifters evne til å omfavne digitalisering i de neste årene vil oppleve kvantesprang i effektivisering og konkurransefortrinn. Beregninger sier at operasjonelle kostnader forventes redusert med 3,6% og effektiviteten vil øke med 4,1% årlig for bedrifter som greier denne omstillingen.

For mer informasjon vennligst kontakt daglig leder: Andreas Heldal-Lund Mobil: 90 04 32 99 E-post: andreas@io-data.no Web: io-data.no

Kategorier
Uncategorized

ACHILLES CERTIFICATION

ACHILLES JQS QUALIFICATION

Author: Kaj Robert Eike

ACHILLES JQS QUALIFICATION

We are proud to announce that iO Data successfully qualified for the Achilles JQS (Joint Qualification System). Achilles JQS is a supplier register and pre-qualification system used by the buyers in the Norwegian and Danish oil and gas sector to manage supplier information and risk within the supply chain as well as to procure efficiently by EU regulations. This is an important milestone in our plan to be positioned as a marked leader within Oil & Gas