Hva gjør iO-data annerledes?

Gjennom årene opparbeider bedrifter seg et utvalg løsninger, applikasjoner, kunnskap, lagringsmetoder, og forskjellige prosesser for å kunne lagre, sikre og bruke sine data på best mulig måte.

Slik skal det jo også være:
Alle deler av en bedrift bør bruke den type teknologi som gjør menneskene i bedriften mest mulig effektive.

Men så kommer en liten endring:

Et oppkjøp, to avdelinger slås sammen, en lovendring, ny strategi fra ledelsen, man vil ansette flere på en effektiv måte, noe skal fases ut, en nøkkelperson slutter, en leverandør ønsker å gjøre endringer i sine prosesser, eller bare så enkelt som at man skulle ønske man kunne kutte kostnader et sted (helst uten å være nødt til å si opp gode kollegaer. )

Det er først da man merker effekten.

Selv om alle avdelinger bruker optimal teknologi for sine oppgaver, har man på samme tid lagt et lokk på tilpasningsdyktigheten i bedriften.

Mange avdelinger, systemer og prosesser: Det er vanskelig å vite akkurat hvor grensene går når det kommer til hva som faktisk er nødvendig for daglig drift og hvor mye ressurser man bør bruke for å være klar for fremtiden

chaos

Planen er ofte å endre minst mulig og satse på at ansatte klarer å tilpasse seg

Man har (til nå) stort sett ikke noe annet valg enn å gjøre sitt beste for å sikre drift på kort sikt og satse på at man klarer å tilpasse seg endringene etterhvert. Det er helt naturlig og fremstår som den eneste og derfor beste løsningen.

Resultatet blir at man gjerne lager ett enda et nytt "system" og enda flere prosesser som de ansatte bygger sine rutiner rundt, og det samme problemet dukker opp i en litt annen variant
- ved neste endring.

Det er dette som kalles teknisk gjeld.

Bruker du iO-data trenger du ikke lengre bygge deg opp teknisk gjeld hver gang noe skal bli gjort eller bli endret:

explain1

Vi har skapt en måte å samkjøre gamle avgjørelser, eksisterende kompetanse og teknologi, og ansattes behov, uten at det går på bekostning av fleksibilitet, valgfrihet og evnen til å tilpasse seg fremtiden. Snarere tvert i mot.

chaos2

Med vår fremgangsmåte blir det som en gang holdt deg tilbake gjort om til verktøy for besparelser, innovasjon, bedre utnyttelse av ressurser, og tilgang til muligheter og moderne teknologi.

I stedet for følge den tradisjonelle veien hvor man kun kan starte med å spekulere i hva som er viktig, hvilke system man bør velge, og hva som må digitaliseres:
Gir vi deg oversikt, tilgang og kontroll på dataene dine med en gang, uten å digitalisere, flytte, eller endre rutiner.
Det betyr at:
 • Ansatte enkelt kan finne frem på tvers av systemer, lagringsmetoder, superbrukere eller spesielle kodespåk.
  Det betyr mindre ressurser brukt,- på å utføre de samme oppgavene. FØR du digitaliserer
 • Dere kan selv ta tiden til hjelp og se hvilke muligheter og valg dere faktisk har.
  Det betyr bedre grunnlag for planlegging og mere effektiv strategiutredning.
 • Når en ny endring kommer i fremtiden er du ikke lengre avhengig av spesifikk kunnskap, prosesser, leverandører, formater eller software.
  Det betyr lavere risiko.
 • Når en mulighet oppstår kan en person eller avdeling enkelt prøve dette ut med egne data, uten å måtte rive eksisterende systemer opp ved roten.
  Det betyr at kontrollen, fleksibiliteten og valgfriheten er tilbake i dine hender
 • La ting være slik de er frem til du er 100% sikker på hva du trenger og har mulighet til å endre. iO-data gir deg denne innsikten.
  Tråkker du feil en gang eller to, kan du lett reversere avgjørelsen siden du ikke lengre er låst til en spesiell leverandør, software, programmeringsspråk osv. osv.

  Siden ingenting fundamentalt endres, men man likevel har kontroll og tilgang som om man allerede hadde en fullstendig digitalisert organisasjon, åpner det seg fort et behov for å se på muligheter for kostnadskutt, opprydning, implentere ny teknologi osv osv.

  her er noe enkle eksempler:

  Kan dette være noe for din bedrift?

  tore.png

  Kontakt Tore Joa på:

  906 16 033
  tore@io-data.no

  Kutt kostnader
  Ved hjelp av iO DataHub vil de gamle arkivskapene, som også eksisterer delvis i skyen og er tilgjengelig gjennom to forskjellige behandlingssystemer, kan nå enkelt samles og organiseres slik at man lett oppdager at brorparten av dokumentasjonen kan flyttes til et sikrere format. Samtidig som mer relevante dokumenter av samme type fortsetter å eksistere i skyen.

  Alt tilgjengelig i iO DataHub, som betyr at dersom man savner noen dokumenter fra det gamle arkiver, trykker man noen ganger også er også disse dokumentene tilgjengelige i skyen, og gjennom de systemene /softwaren du ønsker å bruke.

  Frihet
  Av en eller annen grunn sitter bedriften med to skyløsninger for samme type data, i tillegg til å ha en egen database internt. Bedriften har unngått å tenke på dette fordi dataene overlapper og fremstår som uoversiktelige. Bedre å konsentrere seg om nåværende kunder og prosjekter, selv om det er klart at det er en unødvendig kostnadsbyrde og krever ekstra ressursbruk.

  Med iO Data, får man først og fremst tilgang, i tillegg til å få løst opp i flokene med ufullstendige data og eventuelle overlapp mellom de tre lagringsenhetene. Dette er før noen endringer i data eller lagring har funnet sted.

  Med denne oversikten blir det enkelt og trygt og velge seg en (eller flere) løsninger som man faktisk ønsker å bruke. Uansett om dette gjelder budsjett, brukergrensesnitt eller andre faktorer. Du bestemmer.

  Decommissioning
  Veldig vanlig: Samme type data, lagret i forskjellige formater, med forskjellige type kodespråk, lagret forskjellige plasser.

  Med iO Data får du kontroll og oversikt på hva som er hvor, eventuelle duplikater, og hva som er overflødig. Dermed kan med vårt system overføre, konvertere og samle sammen dataene på en trygg og ryddig måte, uten at du blir låst til en leverandør eller software.

  Vil du vite akkurat hvordan vår fremgangsmåte vil kunne gi din bedrift større handlingsrom og fleksibilitet?

  Kontakt Tore Joa på:

  906 16 033
  tore@io-data.no